Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Collectanea Theologica
2010, Tom 80, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dlaczego Jezus jest godzien najwyższej czci? : strategie perswazyjne ewangelistów Mateusza i Łukasza w perspektywie kultury honoru i wstydu Janusz Kręcidło s. 5-20
Preegzystencja Chrystusa czy prehistoria Adama? : adamiczna wykładnia Flp 2, 6-11 w ujęciu J.D.G. Dunna Dariusz Piskorski s. 21-37
Recepcja muzułmańskiego obrazu Jezusa w polskiej literaturze religioznawczej i teologicznej Robert Maszkowski s. 39-63
Rozwój człowieka w kontekście środowiska przyrodniczego : w świetle encykliki Benedykta XVI "Caritas in veritate" Jarosław Horowski s. 65-82
Problem ubóstwa i bezrobocia w świetle dokumentów i wypowiedzi bp. Jana Chrapa CSMA Bronisław Mierzwiński Leszek Wianowski s. 83-105
Ks. prof. Eugeniusz Weron SAC : teolog laikatu Czesław Parzyszek s. 107-118
Biuletyn socjologii religii Bogdan Giemza Aldona Maria Piwko Eugeniusz Sakowicz Katarzyna Uklańska s. 119-156
    Zacytuj
  • Udostępnij
Biuletyn polonijny Andrzej F. Dziuba Wojciech Necel Aldona Maria Piwko Szczepan T. Praśkiewicz Eugeniusz Sakowicz s. 157-196
    Zacytuj
  • Udostępnij
Biuletyn polonijny - indeks tematyczny (2003-2010) Aldona Maria Piwko s. 192-196
"Babilońskie deportacje mieszkańców Jerozolimy i Judy oraz inne studia", Waldemar Chrostowski, Warszawa 2009 : [recenzja] Marek Parchem Waldemar Chrostowski (aut. dzieła rec.) s. 197-206
"Science and the Trinity : the Christian Encounter with Reality", John C. Polkinghorne, London 2004 : [recenzja] Krzysztof Zenon Wiśniewski John C. Polkinghorne (aut. dzieła rec.) s. 207-216
"An Introduction to the Ancient World", Lukas de Blois, Robartus J. van der Spek, London-New York 2008 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Lukas de Blois (aut. dzieła rec.) Robartus J. van der Spek (aut. dzieła rec.) s. 216-219
"Religie starożytnego Bliskiego Wschodu", red. Krzysztof Pilarczyk, Jan Drabina, Kraków 2008 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Jan Drabina (aut. dzieła rec.) Krzysztof Pilarczyk (aut. dzieła rec.) s. 219-223
"Benedictus qui venit in nomine Domini : Sympozjum Międzynarodowe "Cooperatores Veritatis" Joseph Ratzinger - Benedykt XVI, Radom, 20-21 maja 2006 : Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ecclesia Christi" : Warszawa, 22 maja 2006", red. Roman Karwacki, Radom 2009 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Roman Karwacki s. 223-226
"Biblia w ręku ateisty", Helena Eilstein, Warszawa 2006 : [recenzja] Stanisław Haręzga Helena Eilstein (aut. dzieła rec.) s. 227-234