Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Collectanea Theologica
2011, Tom 81, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Księga Nahuma : orędzie, interpretacja, recepcja" : konferencja naukowa "Interpretacja Pisma Świętego" : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 10 V 2011 Waldemar Chrostowski s. 5-6
Księga Nahuma w kontekście asyryjskiej diaspory Izraelitów Waldemar Chrostowski s. 7-28
Księga Nahuma i Księga Jonasza : debata wewnątrz zbioru Dwunastu Proroków? Barbara Strzałkowska s. 29-46
"Pan jest Bogiem zazdrosnym i mściwym..." (Na 1,2) : obraz Boga w Księdze Nahuma Mariusz Szmajdziński s. 47-62
"Peszer do Księgi Nahuma" (4Q169) z Qumran : aluzje do wydarzeń historycznych z I w. przed Chr. Marek Parchem s. 63-100
Księga Nahuma w tradycji targumicznej Anna Kuśmirek s. 101-120
Księga Nahuma w Nowym Testamencie Dariusz Kotecki s. 121-135
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Szymon Janowski Aldona Maria Piwko Eugeniusz Sakowicz Anna Siudak s. 137-158
Biuletyn polonijny Andrzej F. Dziuba Joanna Kiereś-Łach Mieczysław Ozorowski Eugeniusz Sakowicz s. 159-176
"Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu : księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin", red. Barbara Strzałkowska, Warszawa 2011 : [recenzja] Marcin Kowalski Barbara Strzałkowska (aut. dzieła rec.) s. 177-182
"The "Aramaic Astronomical Book" (4Q208-4Q211) from Qumran : Text, Translation and Commentary", Henryk Drawnel, Oxford 2011 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Henryk Drawnel (aut. dzieła rec.) s. 182-189
"Księga Ezdrasza - Księga Nehemiasza : wstęp - przekład z oryginału - komentarz", Mirosław S. Wróbel, Częstochowa 2010 : [recenzja] Piotr Kot Mirosław S. Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 190-195
"I Dodici Profeti: perché "Minori"? : esegesi e teologia", Donatella Scaiola, Bologna 2011 : [recenzja] Mariusz Szmajdziński Donatella Scaiola (aut. dzieła rec.) s. 195-199
"Lektyka Salomona : Biblia - Symbol - Interpretacja", Krzysztof Bardski, Warszawa 2011 : [recenzja] Roman Bartnicki Krzysztof Bardski (aut. dzieła rec.) s. 199-201
""Czyny" w dialogu homiletycznym według listów do siedmiu Kościołów Księgi Apokalipsy św. Jana (Ap 2-3) : studium egzegetyczno-homiletyczne", Piotr Florencjan Szymański, Toruń 2011 : [recenzja] Roman Bartnicki Piotr Florencjan Szymański (aut. dzieła rec.) s. 201-205
"Ku pożytkowi Kościoła w Polsce : księga jubileuszowa z okazji stulecia Papieskiego Instytutu Kościelnego Polskiego w Rzymie 1910-2010", red. Jan Kopiec, Bogusław Kośmider, Ryszard Selejdak, Albert Warso, Rzym 2010 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Jan Kopiec (aut. dzieła rec.) Bogusław Kośmider (aut. dzieła rec.) Ryszard Selejdak (aut. dzieła rec.) Albert Warso (aut. dzieła rec.) s. 206-211