Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Collectanea Theologica
2011, Tom 81, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Katolicka hermeneutyka biblijna w świetle Adhortacji apostolskiej "Verbum Domini" Ojca Świętego Benedykta XVI Marcin Chrostowski s. 5-23
Proroctwo krzyża a historia zbawienia Gabriel Witaszek s. 25-38
Od pracy sezonowej do Bożej służby : głos w dyskusji na temat osoby i powołania "pasterza z Tekoa" oraz "nacinacza sykomor - Widzącego" (Am 1,1a; 7,12.14b-15) Piotr Waszak s. 39-48
Biblijna interpretacja tajemnicy wcielenia (Łk 1,26-38) Mieczysław Mikołajczak s. 49-69
Teologiczna interpretacja maryjnego tytułu "Brama Niebios" Adam Wojtczak s. 71-94
Teologia duszy wobec współczesnych wyzwań Cezary Naumowicz s. 95-109
Watykańska Kongregacja Edukacji Katolickiej : historia, kompetencje i działalność Ryszard Selejdak s. 111-133
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Andrzej F. Dziuba Alexandre Auodi Golike Aldona Maria Piwko Eugeniusz Sakowicz s. 135-167
Biuletyn polonijny Andrzej F. Dziuba Eugeniusz Sakowicz Władysław Wyszowadzki s. 169-200
"The Jubilee from Leviticus to Qumran : a History of Interpretation", John Sietze Bergsma, Leiden 2007 : [recenzja] Marcin Chrostowski John Sietze Bergsma (aut. dzieła rec.) s. 201-207
"Reinterpretacja Księgi Rodzaju w Apokalipsie św. Jana", Marek Karczewski, Olsztyn 2010 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Marek Karczewski (aut. dzieła rec.) s. 208-214
"Rośliny biblijne : leksykon", Zofia Włodarczyk, Kraków 2011 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Zofia Włodarczyk (aut. dzieła rec.) s. 214-217
"Bioetyka : w obronie życia człowieka", Stanisław Warzeszak, Kraków 2010 : [recenzja] Zdzisława S. Specht-Abramiuk Stanisław Warzeszak (aut. dzieła rec.) s. 217-221
"Breve historia de la teologia en America Latina", Josep-Ignasi Saranyana, Madrid 2009 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Josep-Ignasi Saranyana (aut. dzieła rec.) s. 221-224
"Tajemnica ludzkiej nieprawości : aktualność nauki św. Tomasza z Akwinu o złu moralnym i wadach głównych", Mirosław Mróz, Toruń 2010 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Mirosław Mróz (aut. dzieła rec.) s. 224-229
"Formacja chrześcijańska katolików świeckich w świetle nauczania Kościoła współczesnego : studium teologiczno-pastoralne", Marek Fiałkowski, Lublin 2010 : [recenzja] Wiesław Przygoda Marek Fiałkowski (aut. dzieła rec.) s. 229-232