Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Collectanea Theologica
2011, Tom 81, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Realizm słowa Bożego Jerzy Swędrowski s. 5-16
Kobiety sławione pieśnią w Starym Testamencie - Debora i Jael Iwona Zielonka s. 17-39
Człowiek i jego religia w soteriologicznej ocenie Pawła Apostoła Zdzisław Żywica s. 41-59
Zbawcza misja - posłannictwem Kościoła Czesław Parzyszek s. 61-78
Społeczno-egzystencjalny kontekst inkulturacji cudu Adam Świeżyński s. 79-99
Ewangelia w czasach popkultury : o kerygmatyczności obrazu filmowego Adam Regiewicz s. 101-119
Pius XI : papież doktryny wychowawczej Kościoła Stanisław Dziekoński s. 121-136
Biuletyn teologicznomoralny Jacek Jan Pawłowicz Józef Zabielski Anna Zygma s. 137-167
Biuletyn teologii laikatu Marian Kowalczyk Czesław Parzyszek s. 169-197
"The Concept of Exile in Ancient Israel and its Historical Contexts", red. Christoph Levin, Ehud Ben Zvi, Berlin 2010 : [recenzja] Marcin Chrostowski Christoph Levin (aut. dzieła rec.) Ehud Ben Zvi (aut. dzieła rec.) s. 199-206
"Manuale di retorica", Bice Mortara Garavelli, Milano 2008 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Bice Mortara Garavelli (aut. dzieła rec.) s. 207-209
"Universitatea Azi : Universitat heute, Prefata de Andrei Marga", Zenon Grocholewski, Cluj-Napoca 2010 : [recenzja] Stanisław Urbański Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 209-219
"Servire Deo et hominibus", red. Włodzimierz Gałązka, Piotr Latawiec, Henryk Podolski, Krzysztof Trawkowski, Warszawa 2009 : [recenzja] Marek Tatar Włodzimierz Gałązka (aut. dzieła rec.) Piotr Latawiec (aut. dzieła rec.) Henryk Podolski (aut. dzieła rec.) Krzysztof Trawkowski (aut. dzieła rec.) s. 219-227
"Niewidzialne światło : z abp. Józefem Życińskim rozmawiają Dorota Zańko i Jarosław Gowin", wyd. III, Kraków 2011 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Jarosław Gowin (aut. dzieła rec.) Dorota Zańko (aut. dzieła rec.) Józef Życiński (aut. dzieła rec.) s. 227-236
"Kapłan według Serca Bożego : księga pamiątowa dedykowana w Roku Kapłańskim Księdzu Prałatowi Józefowi Obrembskiemu", red. Daniel Dzikiewicz, Jerzy Witkowski, Wilno 2010 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Daniel Dzikiewicz (aut. dzieła rec.) Jerzy Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 236-239
"Ksiądz Profesor Lucjan Balter SAC : kapłan i teolog", w: Międzynarodowy Przegląd Teologiczny "Communio", nr 3-4 Czesław Parzyszek s. 239-241