Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Collectanea Theologica
2012, Tom 82, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Księga Aggeusza : orędzie, interpretacja, recepcja" : VI Konferencja Naukowa "Interpretacja Pisma Świętego" : UKSW, Warszawa, 8 V 2012 Waldemar Chrostowski s. 7-10
Tło historyczne epoki proroka Aggeusza : polityka - administracja - demografia Tomasz Tułodziecki s. 11-30
Dlaczego w 520 r. przed Chr. nie odbudowano jeszcze domu Bożego w Jerozolimie? Waldemar Chrostowski s. 31-52
Znaczenie i funkcje świątyni w księdze Aggeusza Marek Parchem s. 53-74
Księga Aggeusza w Septuagincie Barbara Strzałkowska s. 75-98
Aramejska wersja Księgi Aggeusza Anna Kuśmierek s. 113-128
"Chwała przyszłej świątyni" (Hieronim ze Strydonu, In Aggaeum II,1-10) Mieczysław Celestyn Paczkowski s. 129-150
Biuletyn teologicznomoralny Paweł Murziński Jacek Jan Pawłowicz Józef Zabielski s. 151-174
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Mariusz Maciak Eugeniusz Sakowicz s. 175-192
"Biblia Jakuba Wujka w życiu i kulturze narodu polskiego" : sesja naukowa zorganizowana przez Polską Akademię Nauk Oddział w Poznaniu oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Rajmund Pietkiewicz s. 193-197
"Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi : księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Jana Łacha w 85. rocznicę urodzin", red. Waldemar Chrostowski, Barbara Strzałkowska, Warszawa 2012 : [recenzja] Krzysztof Bardski Waldemar Chrostowski (aut. dzieła rec.) Barbara Strzałkowska (aut. dzieła rec.) s. 199-207
"A Cultural Handbook to the Bible", John J. Pilch, Grand Rapids 2012 : [recenzja] Janusz Kręcidło John J. Pilch (aut. dzieła rec.) s. 207-209
"Trzecia świątynia w Jerozolimie i inne studia", Waldemar Chrostowski, Warszawa 2012 : [recenzja] Janusz Kręcidło Waldemar Chrostowski (aut. dzieła rec.) s. 210-213
"Jezus i Ewangelie w ogniu dyskusji", Józef Kudasiewicz, Henryk Witczyk, Kielce 2011 : [recenzja] Krzysztof Mielcarek Józef Kudasiewicz (aut. dzieła rec.) Henryk Witczyk (aut. dzieła rec.) s. 214-219
"Polska syrologia w zarysie", red. Jerzy Woźniak, Warszawa 2010 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Jerzy Woźniak (aut. dzieła rec.) s. 219-222
"Reflexiones bíblicas para un mundo en crisis", red. Javier Quezada del Rio, México 2010 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Javier Quezada del Rio (aut. dzieła rec.) s. 222-226