Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Collectanea Theologica
2012, Tom 82, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poszukiwanie tożsamości Koheleta w filologicznej lekturze epilogu (Koh 12,9-14) Krzysztof Siwek s. 5-27
Obraz Maryi w perykopie o pobycie Jezusa w Nazarecie (Mk 6,1-6) Mieczysław Mikołajczak s. 29-40
Miłosierdzie i Mirosław Mejzner s. 41-64
Znaczenie tekstów biblijnych w doktrynie pryscyliańskiej Krzysztof Sordyl s. 65-78
Duchowe życie chrześcijan w adwentowych kolektach Kościoła anglikańskiego Paweł Maciaszek s. 79-97
Metodologiczne aspekty badania sfery sacrum Emilia Zimnica-Kuzioła s. 99-114
Nowa świątynia u progu nowej ery : sposoby obecności księgi Aggeusza w Nowym Testamencie Kalina Wojciechowska s. 99-112
Biuletyn teologii laikatu Marian Kowalczyk Czesław Parzyszek Izabela Stokłosa s. 115-128
Biuletyn socjologii religii Stanisław Hajkowski Beata Kosiba Eugeniusz Sakowicz s. 129-153
Biuletyn polonijny Stanisław Hajkowski Eugeniusz Sakowicz s. 155-185
"Hellēnisti eidenai : język grecki : podręcznik dla studentów teologii", Stanisław Kalinowski, Warszawa 2012 : [recenzja] Janusz Kręcidło Stanisław Kalinkowski (aut. dzieła rec.) s. 187-190
"Dawid i Salomon", Israel Finkelstein, Neil Asher Silberman, Warszawa 2007 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Israel Finkelstein (aut. dzieła rec.) Neil Asher Silberman (aut. dzieła rec.) s. 190-195
"Deuteronomium jako "księga" w kontekście kultury piśmienniczej starożytnego Bliskiego Wschodu", Renata Jasnos, Kraków 2011 : [recenzja] Roman Bartnicki Renata Jasnos (aut. dzieła rec.) s. 195-199
"Eliasz w chrystologii Łukasza", Piotr Łabuda, Tarnów 2012 : [recenzja] Krzysztof Mielcarek Piotr Łabuda (aut. dzieła rec.) s. 199-207
"La luce di Cristo nel cuore della Chiesa : Giovanni Paolo II e la teologia dei santi : esercizi spirituali con Benedetto XVI", P. François-Marie Lethel, Vaticano 2011 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba P. François-Marie Lethel (aut. dzieła rec.) s. 207-211
"Spowiedź kobiet", Andrzej Derdziuk, Adam Zwierz, Lublin 2011 : [recenzja] Zbigniew Wanat Andrzej Derdziuk (aut. dzieła rec.) Adam Zwierz (aut. dzieła rec.) s. 211-217
"La religion catolique en Pologne dans le contexte des autres pays d'Europe", Joseph Grzywaczewski, Lublin 2012 : [recenzja] Roman Bartnicki Joseph Grzywaczewski (aut. dzieła rec.) s. 217-221
"Terra Mariana : reliġiski zinātniks žurnăls", nr 2 (43), Riga 2011 : [recenzja] Waldemar Chrostowski s. 221-225