Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Collectanea Theologica
2012, Tom 82, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Niewidomi w Piśmie Świętym Waldemar Chrostowski s. 5-22
Tekst 1 Sm 1,24 w kontekście współczesnych badań : studium krytyczno-historyczne Sławomir Bromberek s. 23-48
Relacja "o prawdziwych krewnych Jezusa" (Mk 3,31-35) Mieczysław Mikołajczak s. 49-58
Funkcja metafor militarnych w Pierwszym Liście Piotra Janusz Kręcidło s. 59-70
Historia a tożsamość teologii katolickiej : między Magisterium Kościoła a metodą naukową Piotr Feliga s. 71-86
Słowo i Eucharystia Jerzy Swędrowski s. 87-100
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Hanna Buchcic Magdalena Lewicka Eugeniusz Sakowicz s. 101-121
Biuletyn teologicznomoralny Robert Narojek Irena Ošmjanska Józef Zabielski s. 123-160
Biuletyn polonijny Zdzisław Malczewski Wojciech Necel Eugeniusz Sakowicz s. 161-183
Międzynarodowe Spotkanie Studyjne "Osoby niewidome: «Panie, abym przejrzał» (Mk 10,51)" : Watykan, 4-5 V 2012 Waldemar Chrostowski s. 185-191
"Assyrian Palace Sculptures", Paul Collins, Lisa Baylis, Sandra Marshall, London 2011 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Lisa Baylis (aut. dzieła rec.) Paul Collins (aut. dzieła rec.) Sandra Marshall (aut. dzieła rec.) s. 193-197
"Documents and Images for the Study of Paul", Neil Elliott, Mark Reasoner, Minneapolis 2011 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Neil Elliott (aut. dzieła rec.) Mark Reasoner (aut. dzieła rec.) s. 197-202
"Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych : perspektywa historyczna, społeczna, religijna i dialogowa", red. Krzysztof Pilarczyk, Andrzej Mrozek, Kraków 2012 : [recenzja] Krzysztof Bardski Andrzej Mrozek (aut. dzieła rec.) Krzysztof Pilarczyk (aut. dzieła rec.) s. 202-206
Q or not Q? : the So-Called Triple, Double, and Single Traditions in the Synoptic Gospels", Bartosz Adamczewski, Frankfurt am Main-Berlin-Bruxelles-New York-Oxford-Wien 2010 : [recenzja] Janusz Kręcidło Bartosz Adamczewski (aut. dzieła rec.) s. 207-214