Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Collectanea Theologica
2012, Tom 82, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zabójstwo w świątyni : opowiadanie Kronikarza o Zachariaszu : wiarygodność historyczna, oddziaływanie i paralela w Dziejach Apostolskich Isaac Kalimi Małgorzata Wiertlewska (tłum.) s. 5-19
    Zacytuj
  • Udostępnij
Etyka Księgi Judyty Michał Wojciechowski s. 21-31
Teologia muzyki według Księgi Psalmów Jacek Bramorski s. 33-56
Katolickie ujęcie teologii świętego obrazu Marek Jagodziński s. 57-75
Prawda i hipokryzja w czasach kryzysu "wielkich narracji" : przyczynek do refleksji w kontekście etyki mediów Piotr Roszak s. 77-91
Animacja biblijna w szkole : cele, metody, perspektywy Wojciech Pikor s. 93-113
Biuletyn teologicznomoralny Anna Domurat Ewa Gniady Jacek Jan Pawłowicz Józef Zabielski s. 115-146
Biuletyn teologii laikatu Marian Kowalczyk Czesław Parzyszek s. 147-160
Biuletyn socjologii religii Anna Linek Kazimierz Pierzchała Dorota Rudnicka-Kassem Eugeniusz Sakowicz s. 161-194
"Nowy leksykon biblijny", Franz Kogler, Renate Egger-Wenzel, Michael Ernst, red. Henryk Witczyk, Kielce 2011 : [recenzja] Krzysztof P. Kowalik Renate Egger-Wenzel (aut. dzieła rec.) Michael Ernst (aut. dzieła rec.) Franz Kogler (aut. dzieła rec.) Henryk Witczyk (aut. dzieła rec.) s. 195-199
"Balaam i jego wyrocznie (Lb 22-24) w tradycji targumicznej", Anna Kuśmirek, Warszawa 2011 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Anna Kuśmirek (aut. dzieła rec.) s. 199-207
"Theologisches Wörterbuch zu den Qumrantexten", t. I: "חתם - אב", red. Heinz-Josef Fabry, Ulrich Dahmen i in., Stuttgart 2011 : [recenzja] Marek Parchem Ulrich Dahmen (aut. dzieła rec.) Heinz-Josef Fabry (aut. dzieła rec.) s. 207-209
"Jewish Apocalypticism in Late First Century Israel : Reading Second Baruch in Context", Matthias Henze, Tübingen 2011 : [recenzja] Marek Parchem Matthias Henze (aut. dzieła rec.) s. 209-212
"Podręcznik retoryki homiletycznej", Mirosław Korolko, Kraków 2010 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Mirosław Korolko (aut. dzieła rec.) s. 212-215
"Apokryfy syryjskie : Historia i Przysłowia Achikara : Grota skarbów : Apokalipsa Pseudo-Metodego", red. Antoni Tronina, Marek Starowieyski, Kraków 2011 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Marek Starowieyski (aut. dzieła rec.) Antoni Tronina (aut. dzieła rec.) s. 215-217