Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Collectanea Theologica
2013, Tom 83, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nieznane początki Biblii Tysiąclecia Rajmund Pietkiewicz s. 5-56
Istota ewangelizacji w świetle orędzia 1Tm 1, 12-17 Stanisław Haręzga s. 57-69
Czy Fiscus Iudaicus w latach 70 Mariusz Rosik s. 71-92
Chrześcijaństwo wobec nowych wyzwań natury globalnej : ze szczególnym uwzględnieniem tradycji ewangelickiej Marcin Hintz s. 93-110
Komunikacyjno-komunijny wymiar wiary w rozwoju duchowym człowieka Marek Tatar s. 111-128
Biuletyn teologicznomoralny Mirosław Dziubeła Marzena Gardocka Artur Piekarski Józef Zabielski s. 129-161
Biuletyn polonijny Józef Grzywaczewski Eugeniusz Sakowicz Krzysztof Tyliszczak Leszek Wątróbski s. 163-196
"Wege des Heils : Erzählstrukturen and Rezeptions-kontexte des Markusevangeliums", Karl Matthias Schmidt, Göttingen 2010 : [recenzja] Bartosz Adamczewski Karl Matthias Schmidt (aut. dzieła rec.) s. 197-200
"Paulus und die kaiserzeitliche Epistolographie : Kontextualisierung und Analyse der Briefe an Philemon und an die Galater", Thomas Johann Bauer, Tübingen 2011 : [recenzja] Bartosz Adamczewski Thomas Johann Bauer (aut. dzieła rec.) s. 200-203
""Zobaczył i uwierzył" (J 20,8) : droga wiary umiłowanego ucznia Jezusa w ujęciu egzegezy teologicznej", Adam Ryszard Sikora, Poznań 2012 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Adam Ryszard Sikora (aut. dzieła rec.) s. 203-209
"Sobór Nicejski (325) : kontekst religijny i polityczny, dokumenty, komentarze", Henryk Pietras, Kraków 2013 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Henryk Pietras (aut. dzieła rec.) s. 209-213
"Rzymskie pasje : Kościoły Stacyjne Wiecznego Miasta", Hanna Suchocka, Janusz Rosikoń, Warszawa 2013 : [recenzja] Barbara Strzałkowska Janusz Rosikoń (aut. dzieła rec.) Hanna Suchocka (aut. dzieła rec.) s. 213-220
"Antoni Kępiński : myśl etyczna", Krzysztof Maj, Kraków 2012 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Krzysztof Maj (aut. dzieła rec.) s. 220-224
"Etyka w medycynie : ujęcie interdyscyplinarne", red. Miguel Angel Monge, Pamplona 2012 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Miguel Angel Monge (aut. dzieła rec.) s. 224-228
"Kościoły i obrządki wschodnie : sanktuaria : skarby kultury", Józef Krasiński, Sandomierz 2012 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Józef Krasiński (aut. dzieła rec.) s. 229-232