Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
ISSN 1505-9057
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
2013, Tom 21

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Michał Kuran s. 5-18
„>> Modlitwa za Ojczyznę << ks. piotra Skargi” : w poszukiwaniu autora i gatunku Jan Okoń s. 19-42
Czy ksiądz Piotr Skarga wdawał się w politykę? : wokół sporu o polityczne zaangażowanie ks. Piotra Skargi SI Andrzej Bruździński s. 43-66
Wołanie na tumult : prolegomena do badań nad przemocą w stosunkach międzywyznaniowych w Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku Iwo Hryniewicz s. 67-95
Piotr Skarga w publicystyce rokoszu Zebrzydowskiego Sławomir Baczewski s. 97-111
Mówca czy autoplagiator? : w poszukiwaniu „książki miejsc wspólnych” Piotra Skargi Magdalena Komorowska s. 113-127
Co jezuita wiedział o Boskich posłańcach? : motywy anielskie w piśmiennictwie Piotra Skargi Dariusz Dybek s. 130-143
Topika inwencyjna, czyli tworzywo tematyczne i warstwa argumentacyjna wybranych pism polemicznych Piotra Skargi Dorota Jara s. 145-158
Argumentacja hagiograficzna w tekstach maryjnych "Żywotów świętych" (1579) Piotra Skargi : na przykładzie utworu "O Zwiastowaniu Panny Maryjej Bogarodzice, i wcieleniu Syna Bożego" Katarzyna Kiszkowiak s. 159-178
Piotr Skarga jako wydawca i interpretator "Bogurodzicy" Maria Wichowa s. 179-191
Spór filologiczny wokół kazania Piotra Skargi wygłoszonego w Wilnie 9 września 1601 roku Dawid Szymczak s. 193-208
Struktura i problematyka kazań tryumfalnych Piotra Skargi wygłaszanych z okazji zwycięstw wojennych Michał Kuran s. 209-224
"Kazanie krótkie o Męce Pańskiej" Piotra Skargi : przekład oracji Stefana Tucciego wygłoszonej przed papieżem Grzegorzem XIII Magdalena Kuran s. 225-235
Piotr Skarga tłumaczem nowoczesnym? : polski i angielski przekład "Rationes decem" Edmunda Campiona : próba porównania Clarinda Calma s. 237-244
Z korespondencji sławnych jezuitów : Piotr Skarga do Hieronima Nadala Kamila Mrozek-Kochanek s. 245-258
Męczennicy jezuiccy w "Żywotach świętych" Piotra Skargi Elżbieta Albingier s. 259-269
Wdowieństwo jako droga do doskonałości w "Żywotach świętych" Piotra Skargi Bernadetta Puchalska-Dąbrowska s. 271-283
„Jakiego skarbu my Polacy nigdyśmy przedtym nie mieli” : ślady lektury "Żywotów świętych" Piotra Skargi w katolickich drukach z końca XVI wieku Anna Sitkowa s. 285-295
Recepcja "Żywotów świętych" ks. Piotra Skargi Tj w twórczości św. Dymitra z Rostowa Ludmiła Jankowska s. 297-315
Recepcja Skargowskiej metody parenetycznej w polskim żywotopisarstwie XIX wieku Prokop Leszczyński OFMCap (1812–1895) i ultramontańskie źródła „renesansu” hagiografii potrydenckiej Anna Kapuścińska s. 317-344
Ponadzaborowy charakter krakowskich obchodów trzechsetlecia śmierci Piotra Skargi Jarosław Cabaj s. 345-360
Pamięć lat 1912 i 2012: artystyczny plon dwóch Skargowskich rocznic (sztuki plastyczne) Kazimierz S. Ożóg s. 361-375
Złotousty kaznodzieja bohaterem dramatów z początku XX wieku Małgorzata Mieszek s. 377-397
Piotr Skarga : w czterechsetlecie śmierci : stenogram dyskusji Dawid Szymczak s. 399-430
Spis ilustracji s. 431
Indeks osób s. 433-446