Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
ISSN 1505-9057
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
2012, Tom 17

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Barbara Bogołębska Marzena Woźniak-Łabieniec s. 7
Prawda w pracy dziennikarskiej : moje doświadczenia Adam Boniecki s. 11-13
Wątki antysemickie w "Kurierze Łódzkim” w okresie międzywojennym Miłosz Hrycek s. 17-30
"Miejsca, w których uprawia się myślenie” : działalność czasopism kulturalnych w Polsce po 1989 roku Renata Nolbrzak s. 31-39
Czytelnik jako współtwórca lokalnej gazety na przykładzie "Nowego Życia Pabianic” Magdalena Hodak s. 40-50
Antropologiczna refleksja nad dziennikarstwem prasowym Sebastian Latocha s. 51-61
Być politykiem, być publicystą – o Janie Marii Rokicie na wybranych przykładach Juliusz Mroziński s. 62-77
Aktor w teatrze radiowym Aleksandra Pawlik s. 81-94
Komentarz (sportowy), relacja (sportowa), sprawozdanie (sportowe) – przegląd stanowisk Beata Grochala s. 95-105
Funkcjonowanie newsów w przekazie telewizyjnym Krzysztof Grzegorzewski s. 106-112
Z warsztatu operatora telewizyjnego Stanisław Ścieszko s. 113-116
Dwugłos o telewizji publicznej i komercyjnej, regionalnej i lokalnej : rozmowa red. Tomasza Lasoty (TVP Łódź) i red. Remigiusza Mielczarka (TOYA) Zbigniew Bednarek Tomasz Lasota Remigiusz Mielczarek s. 117-124
Dziennikarstwo muzyczne jako przedmiot akademicki Krzysztof Grzegorzewski s. 127-135
Publicystyka z zakresu muzyki poważnej w polskich mediach ogólnopolskich i regionalnych Magdalena Sasin s. 136-146
Segmentacja polskiej prasy muzycznej Joanna Mikosz s. 147-161
Znaczeniowa funkcja muzyki w słuchowisku Joanna Bachura Aleksandra Pawlik s. 162-170
Rola muzyki we współczesnym reportażu radiowym Paulina Czarnek Kinga Klimczak s. 171-181
Realizacje muzycznych formatów stacji radiowych na polskim rynku medialnym Agnieszka Garcarek s. 182-188
Między ideałem a możliwościami – recenzowanie muzyki poważnej w prasie codziennej Magdalena Sasin s. 191-193
Etyka w pracy dziennikarza muzycznego Remigiusz Mielczarek s. 194-196
Specyfika pracy dziennikarza muzycznego w radiu publicznym Piotr Stańczyk s. 197-199
Programowanie muzyki w radiowych stacjach mainstreamowych : (z uwzględnieniem formatu CHR) Krzysztof Skrzypkowski s. 200-202
Intertekstualność i gatunkowość jako klucz interpretacyjny filmu "Trzy kolory. Biały" Krzysztofa Kieślowskiego Bogumiła Fiołek-Lubczyńska s. 205-219
Filmowa reprezentacja weryfikacji w środowisku dziennikarskim Agnieszka Barczyk s. 220-226
Tekstowe gry przeglądarkowe – nowa płaszczyzna gier fabularnych Karolina Nowaczek s. 227-236