Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
ISSN 1505-9057
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
2009, Tom 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jak Mikołaj Sęp Szarzyński czytał psalmy - analiza "V pieśni na kształt psalmu LXX" Magdalena Kuran s. 3-12
"Bitwa wołoska" Krzysztofa Poradowskiego - zmagania mołdawskie Samuela Koreckiego i Michała Wiśniowieckiego oraz klęska książąt pod Sasowym Rogiem w roku 1616 Michał Kuran s. 13-41
Struktura "Modlitwy do Świętego Józefa Hermana" na przykładzie siedemnastowiecznego "Modlitewnika" Krystyny Szembekówny Katarzyna Kaczor-Scheitler s. 43-49
Kategoria milczenia w staropolskich intermediach szkolnych Małgorzata Mieszek s. 51-60
Klasycznie, sentymentalnie, rokokowo : o ujęciach zjawisk przyrodniczych w poezjach Franciszka Zabłockiego Marta Szymor s. 61-83
Problem winy i kary w twórczości Anny Mostowskiej Monika Urbańska s. 85-94
"Łotysz [...] całą swą rozkosz zakłada w próżnowaniu na wzór wszystkich niewolników do ciężkich używanych pracy. [...] Na poddanego kmiecia jedyny" : "Pamiętniki księdza Jordana" Kazimierza Bujnickiego w perspektywie postkolonialnej Dorota Samborska-Kukuć s. 95-109
Kochane depresje młodopolskich mistrzów i epigonów Karolina Strugińska s. 111-133
Kazimierz Przerwa-Tetmajer o Stanisławie Wyspiańskim Izabela Grzelak s. 135-142
"Dzienniki" Marii Dąbrowskiej jako sztuka życia, życie jako dzieło sztuki Agnieszka Kałowska s. 143-158
Przeciw emigracji? : proza Tadeusza Nowakowskiego Ewelina Szadkowska s. 159-176
"Locus mirabilis et horrendus" : obraz hipermarketu w literaturze polskiej po roku 1989 Adam Mazurkiewicz s. 177-199
Autentyzm? : autograficzność? : głos w sprawie najmłodszej polskiej prozy Izabella Adamczewska s. 201-218
Owad w pułapce, czyli egzystencja w nieswoim świecie : interpretacja motywu poetyckiego Alicja Mazan-Mazurkiewicz s. 219-227
"Morze i inne morza" Marka Krystiana Emanuela Baczewskiego Tomasz Cieślak s. 229-235
Morze i muzyka polifoniczna : uwagi o wierszu "Sól konstrukcji" Mirona Białoszewskiego Jerzy Wiśniewski s. 237-242
Muzyczność we współczesnym misterium na przykładzie dramatu Roberta Lewandowskiego "Pustynia. Misterium na dwóch starców i chorał" Aleksandra Antczak-Zajdel s. 243-248
Tematyka kulinarna w literaturze polskiej XX wieku Agnieszka Mielżyńska s. 249-262
Problematyka regionalna w czeskiej twórczości dla dzieci i młodzieży Libor Martinek s. 263-271
Krytyka literacka po 1989 roku wobec klasycyzmu Marzena Woźniak-Łabieniec s. 273-281
Rola par konwersacyjnych w genezie komizmu Jolanta Woźnicka s. 283-291
Konceptualizacja porównaniowa : próba typologii Andrzej Kudra s. 293-299
Franciszek Próchnicki - polonista na wczoraj i dziś Małgorzata Gajak-Toczek s. 301-325
Dorobek Juliusza Słowackiego w świetle "Wypisów polskich" Antoniego Mazanowskiego Monika Kaźmierczak s. 327-340
Realizacja zagadnień europejskich w polonistyce szkolnej : (na podstawie ankiet) Alina Wnuk s. 341-366
"Zwykły człowiek" jako konstrukt myślowy - z obserwacji prasy tabloidowej Monika Worsowicz s. 367-376
Redaktorzy "Zapisu" i "Pulsu" - pism literackich drugiego obiegu Renata Nolbrzak s. 377-395
Semiotyczno-audialne znaki radiowe a rzeczywistość przedstawiona w wybranych słuchowiskach radiowych : (motyw lasu) Joanna Bachura s. 397-408
Las we współczesnym reportażu radiowym : (ucieczka przed "wspaniałym światem") Kinga Klimczak s. 409-416
Internet w pracy dziennikarza prasowego Joanna Mikosz s. 417-429
Blog i jego odmiany - internetowy ekshibicjonizm? : przyczyny rozwoju i żywotności tej formy komunikacji Agata Szendzikowska s. 431-450
Perswazyjność wypowiedzi Lecha Wałęsy : (na przykładzie wybranych telewizyjnych programów publicystycznych) Krzysztof Grzegorzewski s. 451-460
Wykaz doktoratów literaturoznawczych w roku akademickim 2007 s. 461-467