Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
ISSN 1505-9057
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 46
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
2007, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo od redakcji Barbara Bogołębska Marzena Woźniak-Łabieniec s. 3
"Nieco akademicki abecedariusz" : "Skarga umierającego" inaczej Bartosz Jałoszyński s. 5-23
Samuel Twardowski w literackiej szkole Mikołaja Reja Michał Kuran s. 25-36
O literackości "Diariusza wiedeńskiej okazyji" Mikołaja Dyakowskiego Marcin Bauer s. 37-51
Kilka uwag o intermediach z lwowskiego kolegium księży teatynów Małgorzata Mieszek s. 53-61
Wizerunek św. Teresy z Avila w osiemnastowiecznej polskiej poezji karmelitańskiej Katarzyna Kaczor-Scheitler s. 63-75
Antynomia młodość - starość na podstawie dramatów Piotra Krasuskiego "Daniel" i "Alzyra" Piotr Pirecki s. 77-89
W kręgu wartości moralnych : motywy i tematy wybranych ód filozoficzno-refleksyjnych Adama Naruszewicza Marta Szymor s. 91-108
Teofila Morawska - narodziny legendy o kobiecie rycerzu Agnieszka Śniegucka s. 109-115
Konfrontacja antynomicznych systemów wartości w konstrukcji postaci Chilona z powieści "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza Agnieszka Kowalkiewicz s. 117-126
Włodzimierz Perzyński - pisarz zapomniany Agnieszka Buczyńska s. 127-134
Pan, sługa i stwórca : szkic o rolach, jakie przyjmują wobec kobiet mężczyźni w utworach Stanisława Przybyszewskiego Katarzyna Rakowska s. 135-147
Podróż do enklawy czasu Tadeusz Błażejewski Andrzej Mencwel (aut. dzieła rec.) s. 149-155
Cyberprzestrzeń po polsku : o nurcie tzw. cyberpunku w rodzimej literaturze fantastycznonaukowej Adam Mazurkiewicz s. 157-172
Czy maszyna może być człowiekiem? : "Maska" Stanisława Lema Maciej Wróblewski s. 173-186
Motywy wspólne w literackim obrazie strajku i lokautu w Manchesterze (Elizabeth C. Gaskell "Mary Barton") i Łodzi (M. Gawalewicz "Wir", K. Laskowski "Lokaut") Karolina Kołodziej s. 187-201
Geometria zdarzeń : o "Księdze zdarzeń" Bernarda Sztajnerta Karolina Kucharska s. 203-210
Od Suchedniowa do Neapolu : przestrzenie autobiograficzne w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Ewelina Szadkowska s. 211-234
Polskie XX-wieczne badania nad muzycznością dzieła literackiego Aleksandra Antczak-Zajdel s. 235-244
Uwagi o inspiracjach muzycznych dwu wierszy Wojciecha Wencla: "Srebrne i złote" oraz "Oda na dzień św. Cecylii" Jerzy Wiśniewski s. 245-252
Czego jeszcze nie wiemy o biografii Juliana Przybosia? Józef Duk s. 253-258
Od metafizyki do mistyki? : rozważania o poezji Anny Kamieńskiej Anna Moszczyńska s. 259-273
Analiza paradoksu i oksymoronu w wierszach Janusza St. Pasierba w perspektywie poetyki "Ascezy słowa" : (ujęcie porównawcze - na tle przykładów z angielskiej poezji metafizycznej) Marta Bącała s. 275-291
(Nie) moja "mimesis" Andrzej Kudra s. 293-300
O zapatrywaniach Romana Ingardena na jakości metafizyczne oraz na sposób ich objawiania się w dziele literackim Leszek Jazownik s. 301-315
Gatunki wysokie w gimnazjalnym nauczaniu języka polskiego Alina Wnuk s. 317-322
Romantyczni i współcześni Jerzy Poradecki s. 323-326
Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (1945-2007) Hanna Tadeusiewicz s. 327-331
Profesor Bolesław W. Lewicki - między filmem i literaturą Jan Rek s. 333-340
Z historii metodyki nauczania języka polskiego jako przedmiotu kierunkowego na Uniwersytecie Łódzkim (1946-1985) Hanna Ruszczakowa s. 341-346
Z kart historii Katedry Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego Mieczysław Gajos s. 347-352
Setna rocznica urodzin profesora Mścisława Olechnowicza Olga Główko Janusz Sosnowski s. 353-358
Szkic z historii germanistyki na Uniwersytecie Łódzkim Marek Ostrowski s. 359-363
Dziesięć lat slawistyki na Uniwersytecie Łódzkim Małgorzata Korytkowska s. 365-369
Filologia klasyczna Uniwersytetu Łódzkiego - wielcy badacze, niezapomniane osobowości Jadwiga Czerwińska Zbigniew Danek Hanna Zalewska-Jura s. 371-378
Polacy i Żydzi we współczesnym reportażu radiowym Elżbieta Pleszkun-Olejniczakowa s. 379-391
Kilka uwag o polemice prasowej : (na przykładach tekstów "Polityki") Monika Worsowicz s. 393-400
Tytuły prasowe - ich budowa i funkcja Agnieszka Sadowska s. 401-413
"Dziennik Łódzki" w latach 2000-2004 Joanna Mikosz s. 415-426
Kultura w felietonach Daniela Passenta Karolina Wieczorek s. 427-445
Opowieść o szaleństwie, czyli historia pewnego słuchowiska Ewelina Kaźmierczak s. 447-461
O (nie)moralności dziennikarzy i stosowności ich działania w wywiadach i reportażach radiowych Kinga Klimczak s. 463-473
Za stara baśń... : recenzja filmu Jerzego Hoffmana Katarzyna Gorzkowska s. 475-481
Esej o samotności Dominika Sobierajska s. 483-489
Horror powrotu : (Milan Kundera - "Nieiwedza") Karolina Sidowska Milan Kundera (aut. dzieła rec.) s. 491-493
Droga do miasta utrapienia Anna Odrowska Jerzy Pilch (aut. dzieła rec.) s. 495-497