Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
ISSN 1505-9057
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 44
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
2006, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo od redakcji s. 3
Zwierzę jako problem myśli antropologicznej : (Księga Psalmów i Księga Przysłów w Biblii Jakuba Wujka) Małgorzata Pierzgalska s. 5-22
Antynomie szczęścia - kilka uwag o komedii plebejskiej XVI i XVII w. Piotr Pirecki s. 23-35
Poemat epicedialny Mikołaja Fatowicza "Odmiana żalu w pociechę synowi" - w rocznicę śmierci księcia Janusza Wiśniowieckiego Michał Kuran s. 37-79
O intermediach w pijarskim teatrze szkolnym Małgorzata Mieszek s. 81-88
Mikołaj Jemiołowski: historyk czy pamiętnikarz? : o literackości pamiętnika z czasów wojen drugiej połowy XVII wieku Marcin Bauer s. 89-108
Dwa listy Franciszka Bieńkowskiego na łamach "Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych" : historia gatunku listu i jego obecność w periodyku Monika Urbańska s. 109-122
Recenzja poematu Dyzmy Bończa-Tomaszewskiego (1749-1825) "Rolnictwo" (1801, 1802) ogłoszona przez Józefa Sygierta w "Annalen der österreichischen Literatur" Jerzy Starnawski s. 123-131
"Speculum mundi" : Deotymy filozofia zwierciadła Dorota Samborska-Kukuć s. 133-141
Polityka i historia jako gra w "Faraonie" Bolesława Prusa : (w kontekście Bachtinowskiej teorii karnawalizacji) Magdalena Rumińska s. 143-157
Opinie Sienkiewicza-epistolografa o kreacjach kobiecych : z warsztatu artystycznego twórcy Gabriela Matusiak s. 159-168
Podróż w głąb mrocznej psyche... - "Dzieci nędzy" Stanisława Przybyszewskiego Izabela Filipczak-Kostrzewa s. 169-184
Czy tylko erotomania? : zmysły, ciało i gesty w relacjach miłosnych i erotycznych bohaterów Stanisława Przybyszewskiego Katarzyna Rakowska s. 185-205
Intelektualna poezja Paula Valéry'ego w polskich przekładach : uwagi na marginesie tłumaczeń "Cmentarza morskiego" Maria Judyta Woźniak s. 207-217
Psi narrator w "Dociekaniach psa" Franza Kafki Katarzyna Łągiewka s. 219-235
Rozważania o stylu impresjonistycznym w literaturze, w malarstwie i w muzyce : (na podstawie opowiadania Żeromskiego, obrazu Pankiewicza i utworu Debussy'ego) Aleksandra Antczak s. 237-244
"Oniryczny" słownik Bolesława Leśmiana Joanna Pomykała s. 245-261
W kręgu alkowy : o międzywojennej twórczości Wacława Grubińskiego Joanna Raźny s. 263-278
Śpiący Orfeusz : (kilka uwag o poemacie Czesława Miłosza "Orfeusz i Eurydyka") Joanna Ślósarska s. 279-295
Analiza i interpretacja schematu obrazowego CZĘŚĆ - CAŁOŚĆ na przykładzie wierszy Tymoteusza Karpowicza z tomu "Odwrócone światło" Anna Kołaczkowska s. 297-316
Porównanie konceptualne : elementy teorii tropu (na przykładzie poezji Tadeusza Różewicza) Andrzej Kudra s. 317-335
Wobec "Lamentu świętokrzyskiego" : o motywie compassio we współczesnej poezji polskiej Alicja Mazan-Mazurkiewicz s. 337-353
Różewicz w ogrodzie sztuk Małgorzata Gajak-Toczek s. 355-366
"Wsłuchać się w szum wód głuchy" : rzeki Mickiewicza, rzeki Miłosza Przemysław Dakowicz s. 367-377
Rachunek z wiecznością : o "Księdze Czasu" Bernarda Sztajnerta Karolina Kucharska s. 379-389
Wizja czasów minionych w prozie wspomnieniowej Joanny Kulmowej Barbara Bogołębska s. 391-398
Miasto - wybór czy konieczność? : o motywach urbanistycznych we współczesnej antyutopii Adam Mazurkiewicz s. 399-414
Zaklinanie zagłady : (o debiucie powieściowym Piotra Szewca) Arkadiusz Morawiec s. 415-432
"Nieuleczalna choroba na Polskę" - Polska i Polacy w publicystyce prasowej Andrzeja Szczypiorskiego Monika Worsowicz s. 433-447
Tokarczuk "gra na wielu bębenkach" Paulina Kierzek Olga Tokarczuk (aut. dzieła rec.) s. 449-452
Współcześni diaryści - Stefan Kisielewski, Andrzej Kijowski, Krzysztof Mętrak Katarzyna Krupska s. 453-463
O wartościach egzystencjalnych w filmie artystycznym : (na podstawie wybranych utworów Kieślowskiego, Holland i Kotlarczyk) Bogumiła Fiołek-Lubczyńska s. 465-472
Rola i miejsce słuchowiska w systemie audiowizualnych tekstów kultury Ewelina Kaźmierczak s. 473-481
Mankamęty, poliględźby, bezecenzje... : Barańczaka prywatna teoria gatunków Dorota Pachołowska s. 483-485
Polonistyka w Chinach : rozmowa z prof. Bogdanem Mazanem - dziekanem Wydziału Filologicznego UŁ, wykładowcą literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Bogdan Mazan Dominika Szajder s. 487-490
Droga do "wieży tajemnic" Dominka Białas s. 491-493
Występ jak narkotyk Paulina Arciszewska Wojciech Malajkat s. 495-497
Marcowa sesja faktograficzna Kamila Kolęda s. 499-503
Metoda analizy heurystycznej a "metody aktywizujące" : (głos w obronie tradycji) Jolanta Fiszbak s. 505-519
Wprowadzanie ucznia w świat kultury literackiej Monika Atraszkiewicz s. 521-538
Kanon czy jego dezintegracja? - oceny, diagnozy, polemiki, kontrowersje Joanna Pisera s. 539-550
Uczniowska awersja do lektur szkolnych jako problem dydaktyczny i wychowawczy Małgorzata Iwanowicz s. 551-564
Obraz czytelnictwa uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i klas I-III gimnazjum w świetle badań ankietowych Małgorzata Kowalczyk-Przybytek s. 565-570
Recepcja utworów lekturowych w świetle wyników ankiety Aneta Krasińska s. 571-592