Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
ISSN 1505-9057
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
2001, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo od redakcji Barbara Bogołębska Marzena Woźniak-Łanieniec s. 3
O sztuce słowa w "Potrójnym z Plauta" Piotra Cieklińskiego : (wybrane zagadnienia) Piotr Pirecki s. 7-15
Od "Carmina" III 16 Horacego do "Przeważnej legacyji" Samuela Twardowskiego : między liryką a epiką Michał Kuran s. 17-24
Wpływ mistyki hiszpańskiej na duchowość karmelitanki Anny od Jezusa (Stobieńskiej) Katarzyna Kaczor s. 25-36
Miejsce człowieka w dziejach świata (według filozofii genezyjskiej Juliusza Słowackiego) Józef Duk s. 37-43
"Nie-Boska komedia" - romantyczny moralitet Iwona Bartczak s. 45-71
Bóg i niebo w poezji rewolucyjnej dwudziestolecia międzywojennego Tomasz Cieślak s. 73-110
Gombrowicz wobec "wielkości" Zbigniew Fiszbak s. 111-120
Muzyczny rezonans w świecie : o niektórych funkcjach odniesień muzycznych w wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Jerzy Wiśniewski s. 121-148
Dobre smoki Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Monika Klukas s. 149-171
Diabeł uczłowieczony - wersje współczesne Tadeusz Błażejewski s. 173-186
Współczesne poszukiwania "form bardziej pojemnych" Barbara Bogołębska s. 187-195
Wybrane zagadnienia kompozycji opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Magdalena Rembowska s. 197-217
Inna wiara, inny Bóg : problem wiary w twórczości lirycznej Tadeusza Różewicza Renata Krupa s. 219-236
O tradycji literackiej w poezji Mirona Białoszewskiego Aneta Kula s. 237-262
Humor Stanisława Dygata na przykładzie języka i stylu jego prozy Agnieszka Stapkiewicz s. 263-283
Księga jako element mitologii świata przedstawionego w polskiej powieści fantastycznej Adam Mazurkiewicz s. 285-294
Lekcja jako dyskurs Andrzej Kudra s. 297-302
Między literaturą a filmem - integracja i autonomia sztuk Bogumiła Fiołek-Lubczyńska s. 303-312
Podmiotowość nauczyciela polonisty Monika Worsowicz s. 313-332