Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
ISSN 1505-9057
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
2002, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O różnych aspektach staropolskiej biesiady w świetle relacji literackich Maria Wichowa s. 3-12
Z problematyki ramy literackiej w komediach plebejskich XVII w. : (wybrane zagadnienia) Piotr Pirecki s. 13-26
Męka Chrystusa w rękopiśmiennej poezji karmelitańskiej Katarzyna Kaczor s. 27-40
Bajki Adama Naruszewicza wobec innych realizacji gatunku w oświeceniu Anna Petlak s. 41-60
"Ksiądz Marek" jako dramat mesjanistyczny Iwona Bartczak s. 61-76
Adam Mickiewicz: "Widzenie" Józef Duk s. 77-83
Formy negatywnego kultu religijnego w "Trylogii" Henryka Sienkiewicza Agnieszka Kowalkiewicz s. 85-99
Władysław Stanisław Reymont wśród piewców męczeństwa Ziemi Chełmskiej Jerzy Starnawski s. 101-113
"Jedyna patriotyczna legenda Łodzi" Krystyna Ratajska s. 115-125
Fragment o "Wariacjach pocztowych" Tadeusz Błażejewski s. 127-136
Dialogiczność, autotematyczność, autobiograficzność w prozie Mariana Pankowskiego Zbigniew Fiszbak s. 137-153
Biblijne motywy i idee w twórczości Romana Brandstaettera Alicja Mazan-Mazurkiewicz s. 155-173
"Z prawd najprostszych" - księdza Wacława Buryły wiersze z lat 1991-1997 w aspekcie współczesnej poezji kapłańskiej Dominika Dworakowska s. 175-184
Milcząca arkadia Tadeusza Różewicza : nowa próba odczytania Aneta Kula s. 185-200
Czy wszyscy Polacy byli odwróceni? : problem antysemityzmu postrzegany przez Henryka Grynberga Renata Krupa s. 201-219
"Święty Smok" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego : w poszukiwaniu metafizycznego uzasadnienia Anna Wolska s. 221-230
Pieczęć błękitna..., pieczęć czerwona... : (na marginesie "Powitania Adriatyku" Anny Kamieńskiej) Grażyna Bujała s. 231-242
O formie artystycznej kina poetyckiego - refleksja teoretyczna Bogumiła Fiołek-Lubczyńska s. 243-252
"Faits divers" - inforozrywka w prasie Monika Worsowicz s. 253-259
O intertekstualności w szkolnym odbiorze dzieła literackiego Eugeniusz Cyniak s. 261-277
Debata jako metoda nauczania Jolanta Bielecka s. 279-286
Prezentowanie własnych zainteresowań, uzdolnień i poglądów uczniów na forum publicznym Barbara Obrębska s. 287-296
Pragmatyzm w dydaktyce polonistycznej Dorota Spychała s. 297-305
Kontekstualność w nauczaniu literatury Wiesława Zaborowska s. 307-338
Tematy prac magisterskich (lata 1996-2000) s. 339-357