Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury
ISSN 1896-7884
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury
2014, Tom 14

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kiedy krytyka spotyka komparatystykę... Adam Regiewicz s. 7-8
Projekt krytyki talmudycznej Adam Regiewicz s. 11-25
Krytyka w ogniu krytyki – tylko fakty Andrzej Wołosiewicz s. 27-39
Krytyka kontra chaos – na przykładzie Wojciecha Wencla Jarosław Cieślak s. 41-46
Gustaw Herling-Grudziński – krytyk literatury pięknej Patrycja Spytek s. 47-59
Przestrzenne realizacje kategorii opresji jako strategia poetyckiej rekonstrukcji modelu „wyobraźni opresyjnej” na przykładzie wierszy Barbary Strzelbickiej Agnieszka Złota s. 61-69
Polska współczesna krytyka teatralna – próba diagnozy Monika Kostaszuk-Romanowska s. 71-82
Emil Breiter, „Skamander” i teatr Elżbieta Wróbel s. 83-106
Esej o eseju Zbigniew Kadłubek s. 109-113
"Krew utajona" w literach, cyfrach, barwach i liniach : (o obrazach Jacka Sempolińskiego) Joanna Ślósarska s. 115-125
Wizualizacja w barokowych rozważaniach pasyjnych : rekonesans badawczy Beata Łukarska s. 127-140
Kulturowe i literackie konstrukcje wyrażania siebie i "innych” : wprowadzenie do imagologii Arkadiusz Boniecki s. 141-152
Performatywność w dziele antropologicznym Maja Nazaruk s. 153-167
Kanony i moralny rozwój Zbigniew Kadłubek s. 169-174