Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
2010, Tom 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ysegups - 'maior rex Galindiae' Grzegorz Białuński s. 105-122
Formowanie Powszechnej Organizacji 'Służba Polsce' na terenie województwa olsztyńskiego w 1948 roku Radosław Gross s. 123-135
Historia badań archeologicznych pola średniowiecznej bitwy pod Grunwaldem Grzegorz Świderski s. 137-167
Film "Krzyżacy" Aleksandra Forda Ryszard Tomkiewicz s. 169-183
Niektóre elementy wyobrażeń religijnych Prusów i ich trwanie w czasach krzyżackich Sławomir Wadyl s. 185-192
'Góra zamkowa' w Starym Dzierzgoniu w świetle średniowiecznych dokumentów, tradycji i badań archeologicznych Seweryn Szczepański s. 193-199
Warmia na mapie urodzin ludzi literatury polskiego kręgu kulturowego do 1795 roku Iwona Maciejewska s. 201-214
Polska służba konsularna w Prusach Wschodnich wobec problemu przynależności państwowej byłych kolonistów niemieckich z Wołynia w okresie międzywojennym Anna Ambrochowicz s. 215-223
Związki Mieczysława Orłowicza z Warmią i Mazurami Jan Chłosta s. 225-229
"Listy Jana Jerzego Przebendowskiego podskarbiego wielkiego koronnego do Jana Szembeka podkanclerzego i kanclerza wielkiego koronnego z lat 1711-1728", oprac. Adam Perłakowski, Kraków 2000 : [recenzja] Danuta Bogdan Adam Perłakowski (aut. dzieła rec.) s. 231-233
"Kalte Heimat: Die Geschichte der deutschen Vertriebenen nach 1945", Andreas Kossert, München 2008 : [recenzja] Jacek Antoniewicz Andreas Kossert (aut. dzieła rec.) s. 233-235
"Rada Miejska w Elblągu I kadencji 1990-1994. U źródeł społeczeństwa obywatelskiego", pod red. Janusza Hochleitlera, Elbląg 2009 : [recenzja] Krzysztof Sidorkiewicz Janusz Hochleitner (aut. dzieła rec.) s. 235-239