Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
2008, Tom 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Związek Inwalidów Wojennych RP w okręgu olsztyńskim w latach 1945-1950 Janusz Gołota s. 399-424
Olsztyński Październik '56 w świetle dokumentów Służby Bezpieczeństwa i w relacjach świadków Paweł Piotr Warot s. 425-448
'Feüer-Ordnung' Starego Miasta Braniewa z 1734/1736 roku Jerzy Kiełbik s. 449-460
Testament starościny lidzbarskiej Anny Katarzyny Krakau z 22 stycznia 1742 roku i jego egzekucja Danuta Bogdan s. 461-476
Protestantyzm na Warmii w świetle sprawozdania kościelnego z 1865 roku Grzegorz Jasiński Małgorzata Szymańska-Jasińska (tłum.) s. 477-508
Głos w dyskusji o źródłach mówionych ('oral history') na kanwie pracy "Przeszłość zapamiętana. Narracje z pogranicza" Izabela Lewandowska Andrzej Sakson (aut. dzieła rec.) Robert Traba (aut. dzieła rec.) s. 509-513
"Posłowie wielkich miast pruskich w latach 1411-1454. Przyczynek do funkcjonowania mieszczańskich elit politycznych w średniowieczu", Renata Skowońska-Kamińska, Malbork 2007 : [recenzja] Jerzy Kiełbik Renata Skowrońska-Kamińska (aut. dzieła rec.) s. 515-517
"Wschdniopruskie kampanie Napoleona. Wielka Armia i wojska polskie w 1807 roku. Historia. Tradycja. Legendy", Janusz Jasiński, Sławomir Skowronek, Olsztyn 2007 : [recenzja] Dariusz Nawrot Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) Sławomir Skowronek (aut. dzieła rec.) s. 517-520
"Michał Kajka 1858-1940. Życie - spuścizna literacka - rodzina - polemiki - wiersze", Janusz Jasiński, Ełk 2008 : [recenzja] Jan Chłosta Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 520-521
"Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" 2007, nr 52 : [recenzja] Łukasz Paweł Fafiński s. 522-524
"Dzieje Czarnej Wsi Kościelnej", Halina Kozak, Białystok 2006 : [recenzja] Małgorzata Sztąberska Halina Kozak (aut. dzieła rec.) s. 524-527
"Życiorysy 1945-1956", Bohdan Łukaszewicz, Olsztyn 2008 : [recenzja] Grzegorz Strauchold Bohdan Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 528-530
"Olsztyński rok 1956. Rola studentów w wydarzeniach", Ryszard Tomkiewicz, Olsztyn 2007 : [recenzja] Mirosław Golon Ryszard Tomkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 530-534