Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1998, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka językowa nadprezydenta Theodora von Schöna w pierwszej połowie XIX wieku Janusz Jasiński s. 571-586
Ewolucje stanowiska Theodora von Schöna wobec powstania listopadowego Norbert Kasparek s. 587-599
"Moje serce zawsze polskie..." : o Wojciechu Kętrzyńskim w 160-lecie jego urodzin Jerzy Sikorski s. 601-610
Aktualność i znaczenie pracy Wojciecha Kętrzyńskiego "O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich" Grzegorz Białuński s. 611-617
Kwestia ukraińska na Warmii i Mazurach w latach 1955-1958 Bohdan Łukaszewicz s. 619-682
"W kręgu kultur bałtyckich", pod red. W. Piłata, Olsztyn 1998 : [recenzja] Iwona Obłąkowska-Galanciak Walenty Piłat (aut. dzieła rec.) s. 683-685
"Wojskowość średniowiecznej Warmii", Jan Ptak, Olsztyn 1997 : [recenzja] Jerzy Maroń Jan Ptak (aut. dzieła rec.) s. 685-690
"Geografia Polski Marcina Kromera", Roman T. Marchwiński, Bydgoszcz 1997 : [recenzja] Krystyna Stasiewicz Roman T. Marchwiński (aut. dzieła rec.) s. 690-693
"Cienie i blaski lat szkolnych. Wspomnienia Polaka z Prus Wschodnich", Władysław Łęga, oprac., przygotował do druku i wstępem poprzedził Jan Walkusz, Wejherowo 1997 : [recenzja] Janusz Jasiński Jan Walkusz (aut. dzieła rec.) Władysław Łęga (aut. dzieła rec.) s. 693-695
Sprawozdanie z konferencji "Między barokiem a oświeceniem. Obyczaje czasów saskich" Iwona Maciejewska s. 697-700
Zbigniew Fras (1952-1998) Stanisław Ciesielski s. 701-703