Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1999, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozejm mazowiecko-krzyżacki z 1459 roku : jeszcze o polityce książąt mazowieckich w pierwszych latach wojny trzynastoletniej Wiesław Sieradzan s. 179-196
Osiedlanie powodzian z Mazowsza na terenie województwa olsztyńskiego 1947-1948 Ryszard Tomkiewicz s. 197-213
Refleksje nad rolą inteligencji na Warmii i Mazurach dawniej i dzisiaj Janusz Jasiński s. 215-227
Rewizja gruntów w komornictwach orneckim, jeziorańskim i barczewskim z 1717 roku Zenon Guldon Jacek Wijaczka s. 229-243
Problemy ludności autochtonicznej na Warmii i Mazurach w roku 1960 w ocenie wojewódzkiego aparatu partyjnego Bohdan Łukaszewicz s. 245-260
Z dziejów jednego błędu : na marginesie badań nad drogami pogranicza mazowiecko-pruskiego Elżbieta Kowalczyk s. 261-263
Problem odprzezwiskowych (obraźliwo-humorystycznych) nazw miejscowości na Mazurach Grzegorz Białuński s. 265-270
Na marginesie recenzji prof. Janusza Jasińskiego pamiętników ks. Władysława Łęgi Edward Breza s. 271-274
"Zakon Krzyżacki. Dwanaście rozdziałów jego historii", Hartmut Boockmann, tł. Robert Traba, Warszawa 1998 : [recenzja] Grzegorz Białuński Hartmut Boockmann (aut. dzieła rec.) Robert Traba (aut. dzieła rec.) s. 275-277
"Kolegium Jezuickie w Braniewie i jego księgozbiór 1565-1626", Alojzy Szorc, Olsztyn 1998 : [recenzja] Irena Rapacka Alojzy Szorc (aut. dzieła rec.) s. 277-280
"Więzienie w Barczewie w systemie więzień politycznych w latach 1945-1956", Cezary Krawczyński, "Pamięć i Sprawiedliwość. Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej" T. XXXVIII, 1995 : [recenzja] Jerzy Czołgoszewski Cezary Krawczyński (aut. dzieła rec.) s. 280-283
"Pierwszy znak solidarności. Polskie odgłosy powstania ludowego w NRD w 1953 r.", Andrzej Małkiewicz, Krzysztof Ruchniewicz, Wrocław 1998 : [recenzja] Ryszard Tomkiewicz Andrzej Małkiewicz (aut. dzieła rec.) Krzysztof Ruchniewicz (aut. dzieła rec.) s. 283-290
Profesor Łucja Okulicz-Kozaryn 1933-1999 Mirosław J. Hoffmann s. 291-299
[Dziękuję, że za pośrednictwem redakcji...] Robert Traba s. 301
[W 1995 r. ukazało się po raz pierwszy w języku polskim dzieło Maxa Toeppena...] Grzegorz Jasiński Małgorzata Szymańska-Jasińska s. 301
Nagroda Naukowa im. Wojciecha Kętrzyńskiego. s. 302
Apel Komitetu Badań Naukowych - O dobre obyczaje w nauce Andrzej Wiszniewski s. 303-304