Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
2000, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Elbląg wobec reformy monetarnej Zygmunta I Starego Tomasz Maćkowski s. 303-320
Uroczyste promocje magisterskie na Uniwersytecie Królewieckim w pierwszej połowie XVII wieku Danuta Bogdan s. 321-344
"Pieśni Ludu znad górnej Drwęcy..." : 160 lat od powstania dzieła Gustawa Gizewiusza Władysław Ogrodziński s. 345-381
Ewangelickie seminarium nauczycielskie w Rozogach (1866-1884) Grzegorz Jasiński s. 383-423
Z historii linii kolejowej Wystruć-Kłajpeda Andrzej Piątkowski s. 425-453
Śpiewnik z roku 1936 dla szkół mniejszości polskiej w Niemczech Zenona Rondomańska s. 455-466
Kraków a Warmia i Mazury w latach 1945-1963 : (kontakty naukowe oraz związki kulturalne) Wiesław Bieńkowski s. 467-486
Współpraca środowisk humanistycznych Poznania i Olsztyna (1945-1955) Jerzy Sikorski s. 487-500
W kwestii identyfikacji języka "Katechizmów pruskich" Letas Palmaitis s. 501-507
Losy grobu Gizewiusza w Ostródzie Janusz Jasiński s. 509-525
Carl Engel - wybitny archeolog, kontrowersyjny człowiek Mirosław J. Hoffmann s. 527-533
"Bibliographie zur Geschichte Ost- und Westpreußens 1995", bearb. von Eligiusz Janus und Urszula Zaborska, Marburg 1999 : [recenzja] Grzegorz Jasiński Eligiusz Janus (aut. dzieła rec.) Urszula Zaborska (aut. dzieła rec.) s. 535-536
"Źródła do kultury i osadnictwa południowo-wschodniej strefy nadbałtyckiej w I tysiącleciu p.n.e.", Mirosław J. Hoffmann, Olsztyn 1999 : [recenzja] Jerzy Marek Łapo Mirosław J. Hoffmann (aut. dzieła rec.) s. 536-540
"Handbuch der Geschichte Ost- und Westpreußens", Teil III: "Von der Reformzeit bis zum Vertrag von Versailles 1807-1918", hrsg. von Ernst Opgennoorth, Lüneburg 1998 : [recenzja] Janusz Jasiński Ernst Opgennoorth (aut. dzieła rec.) s. 540-545