Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1961, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwój przestrzenny Lidzbarka Warmińskiego Marian Biskup s. 481-496
Geneza sejmu 1566 r. w Prusach Książęcych Janusz Małłek s. 497-527
Mazurzy i Warmiacy jako profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1818-1831 : (z zagadnień wkładu Mazurów i Warmiaków do nauki i kultury polskiej w XIX wieku) Tadeusz Oracki s. 528-557
Mapa komornictwa olsztyńskiego z XVII wieku Jan Obłąk s. 558-562
Stan prawno-organizacyjny szkół Mazur i Warmii w latach 1808-1845 Tadeusz Grygier s. 562-588
Florian Ceynowa w Królewcu (1843-1846) Ryszard Bender s. 589-593
Akcja germanizacyjna na Warmii, Mazurach i Powiślu w okresie rządów hitlerowskich (1933-1939) : część II Wojciech Wrzesiński s. 594-610
"Die kirchlichen Verhältnisse in Ermland während des späten Mittelalters", Gerhard Matern, Padernborn 1953 : [recenzja] Henryk Zins Gerhard Matern (aut. dzieła rec.) s. 611-615
"Protestantische Fürstenpolitik in den Ostseeländern im 16 Jahrhundert", Walther Hubatsch, "Historische Zeitschrift" T. 192, 1961, z. 2 : [recenzja] Janusz Małłek Walther Hubatsch (aut. dzieła rec.) s. 615-617
"Die Landesdefension im Herzogtum Preussen zu Beginn des 17. Jahrhunderts", Jürgen Petersohn, "Zeitschrift f. Ostforschung" X, 1961, h. 2 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Jürgen Petersohn (aut. dzieła rec.) s. 617-618
"Der Kreis Lötzen. Ein ostpreussisches Heimatbuch", im Zusammenwirken mit vielen Sachkennern erarbeitet und gestaltet von Oberstudiendirektor L. R. Dr. Max Meyhöfer, Würzburg 1961 : [recenzja] Andrzej Wakar Max Meyhöfer (aut. dzieła rec.) s. 618-623
Badania archeologiczne na cmentarzysku ciałopoalnym w Niedanowie, pow. Nidzica Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa s. 624-625
I Konferencja Nauk Historycznych poświęcona badaniom ziem północno-wschodnich Polski w Białymstoku Jerzy Antoniewicz s. 625-630
III Zjazd Lekarzy Warmii i Mazur Andrzej Skrobacki s. 631-635
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Olsztynie w latach 1946-1961 Anna Morawska s. 636-640
Bibliografia Mazur i Warmii w okresie pięciolecia (1956-1960) [cz. 2] Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 641-656