Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1978, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia regionalna a narodowa Roman Wapiński s. 155-170
O pojęciu i funkcjach historycznych monografii regionalnych Jerzy Topolski s. 171-179
Treści historyczne w monografiach miast i regionów : (główne tezy) Stanisław Michalkiewicz s. 181-189
Współczesne monografie regionalne Kazimierz Dziewoński s. 191-197
Problematyka regionalna w publikacjach Wydawnictwa Ossolineum Bogusława Patkowska s. 199-205
Dyskusja s. 207-213
Podsumowanie obrad : (streszczenie) Wojciech Wrzesiński s. 215-218
Udział Mikołaja Nipszyca w polskiej polityce księcia Albrechta w latach 1532-1535 Wiktor Szymaniak s. 219-240
Początki uwłaszczenia chłopów w dobrach szlacheckich Prus Wschodnich Bogdan Wachowiak s. 241-255
Warmińskie pieśni dożynkowe Janusz Jasiński s. 257-261
Obchody żniwne na Mazurach Ryszard Otello s. 263-278
Organizacja, rozwój i efektywność dydaktyczna liceów pedagogicznych w województwie olsztyńskim w latach 1945-1970 Janina Sempioł s. 279-297
Przedmowa Wojciecha Kętrzyńskiego do niemieckiego przekładu "Pieśni o ziemi naszej" Wincentego Pola Janusz Jasiński s. 299-303
Propaganda antypolska w III Rzeszy Teresa Kulak Karol Fiedor (aut. dzieła rec.) s. 305-311
"Probleme um Friedrich II.", hrsg. von Josef Fleckenstein, Sigmaringen 1974 : [recenzja] Zenon Nowak Josef Fleckenstein (aut. dzieła rec.) s. 313-315
"Z dziejów staroobrzędowców na ziemiach polskich XVII-XX w.", Eugeniusz Iwaniec, Warszawa 1977 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Eugeniusz Iwaniec (aut. dzieła rec.) s. 315-318
"Szkice", Wojciech Kętrzyński, oprac. i wstępem poprzedził Andrzej Wakar, Olsztyn 1977 : [recenzja] Władysław Chojnacki Wojciech Kętrzyński (aut. dzieła rec.) Andrzej Wakar (aut. dzieła rec.) s. 318-321
"Wydawnictwo "Gazety Olsztyńskiej” w latach 1918-1939", Jan Chłosta, Olsztyn 1977 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Jan Chłosta (aut. dzieła rec.) s. 321-323
"Wyjazdy i powroty. Migracje ludności w procesie normalizacji stosunków między Polską a RFN", Jan Korbel, Opole 1977 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Jan Korbel (aut. dzieła rec.) s. 324-327
Sprawozdanie z sesji "Ludność mazurska w XIX wieku" Wojciech Ciesielski s. 329-334
Sesja naukowa "Społeczne uwarunkowania instytucjonalne życia literackiego" Andrzej Staniszewski s. 335-337
Paweł Turowski (1892-1978) Jan Chłosta s. 338-341