Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1998, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szkolnictwo parafialne na Warmii w XVII i XVIII wieku Andrzej Kopiczko s. 351-362
Między tradycją a nowoczesnością - "Nowy pieśnioksiąg..." Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza Paweł Fijałkowski s. 363-382
Polonica w katalogu muzykaliów świętolipskich Zenona Rondomańska s. 383-394
Kulisy powstania w Olsztynie Pomnika Wdzięczności dla Armii Radzieckiej Ryszard Tomkiewicz s. 395-416
Percepcja twórczości Ernsta Wiecherta w Polsce Jan Chłosta s. 417-427
W sprawie zmiany kalendarza w Prusach Książęcych w 1612 r. Grzegorz Białuński s. 429-432
Nadzwyczajna wizytacja szkolna na Mazurach w 1884 roku Grzegorz Jasiński Małgorzata Szymańska-Jasińska (tłum.) s. 433-458
Od 'Lietuvininkai' do 'Neoprusów' : u źródeł unikalnego eksperymentu etnograficznego Swietłana M. Czerwonnaja Wacław Hojszyk (tłum.) s. 459-468
"Prusy Książęce i Prusy Królewskie w XVI-XVIII wieku", pod red. Jacka Wijaczki, Kielce 1997 : [recenzja] Andrzej Piątkowski Jacek Wijaczka (aut. dzieła rec.) s. 469-477
"Szkolnictwo polskie w Niemczech 1919-1939", Henryk Chałupczak, Lublin 1996 : [recenzja] Tadeusz Filipkowski Henryk Chałupczak (aut. dzieła rec.) s. 477-481
"Handbuch der Geschichte Ost- und Westpreußens", hrsg. v. Ernst Opgenoorth, Teil II/1: "Von der Teilung bis zum Schwedisch-Polnischen Krieg 1466-1655", Lüneburg 1994 ; Teil II/2: "Vom Schwedisch-Polnischen Krieg bis zur Reformzeit 1655-1807", Lüneburg 1996 : [recenzja] Grzegorz Jasiński Ernst Opgenoorth (aut. dzieła rec.) s. 482-484
"Patrząc na Niemcy. Od wrogości do porozumienia 1945-1991", Mieczysław Tomala, Warszawa 1997 : [recenzja] Edmund Wojnowski Mieczysław Tomala (aut. dzieła rec.) s. 484-495
Sympozjum o dziedzictwie kulturowym Janusz Hochleitner s. 497-499
Wystawa "Prusowie. Dzieje i kultura ludu bałtyjskiego" Mirosław J. Hoffmann s. 501-504
Karol Górski - człowiek i uczony : sprawozdanie z sesji Teresa Borawska s. 505-507
Z dyskusji nad koncepcją utworzenia uniwersytetu w Olsztynie : część druga Bohdan Łukaszewicz s. 509-560
Odezwa Zjazdowa Polskiego Towarzystwa Historycznego. s. 561-562
Konkurs Polskiego Towarzystwa Historycznego i Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury. s. 563