Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1960, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O miejscu zgonu w. mistrza i kilku sprawach innych Stefan M. Kuczyński s. 153-161
Miscellanea archiwalne z okresu wojen polsko-krzyżackich z lat 1410-1414 Marian Biskup s. 161-162
Tradycje grunwaldzkie na Działdowszczyźnie Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 163-166
Oblicze ideowo-polityczne "Gazety Olsztyńskiej" w latach 1920-1939 Wojciech Wrzesiński s. 167-212
"Śpiewnik szkolny i domowy dla wesołej i niewinnej młodzieży naszej" Gustawa Gizewiusza Artur Wycisk s. 213-235
Z dziejów zamku krzyżackiego w Piszu Joanna Maciejewska s. 235-246
Wychodźcy mazurscy i warmińscy w Królestwie Polskim w połowie XIX wieku Krzysztof Groniowski s. 247-257
"Die Münz- und Währungspolitik des Deutschen Ordens in Preussen, ihre historischen Probleme und seltenen Gepräge", Emil Waschinski, [b. m.] 1952 : [recenzja] Zygmunt Lietz Emil Waschinski (aut. dzieła rec.) s. 258-262
"Herzog Albrecht von Preussen und die Bischöfe von Ermland (1525-1568)", E. M. Wermter, "Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" Bd. 29, 1957, h. 2 : [recenzja] Henryk Zins Ernst Manfred Wermter (aut. dzieła rec.) s. 262-263
"Z przeszłości Warmii. Teksty - przekłady - przypisy", A. Napora, A. Wiśniewski, Olsztyn 1960 : [recenzja] Janusz Jasiński Antoni Napora (aut. dzieła rec.) Antoni Wiśniewski (aut. dzieła rec.) s. 264-265
"Der Kreis Osterode (Ostpr.) Daten zur Geschichte seiner Ortschaften", Ernst Hartmann, "Ostdeutsche Beiträge aus dem Göttinger Arbeitskreis" Bd. X, Würzburg 1958 : [recenzja] Janusz Jasiński Ernst Hartmann (aut. dzieła rec.) s. 265-267
"Gesamtstaat und Retablissement. Der Wiederaufbau des nördlichen Ostpreussen unter Friedrich Wilhelm I 1714-1740", Fritz Terveen, Göttingen 1954 : [recenzja] Tadeusz Grygier Fritz Terveen (aut. dzieła rec.) s. 267-285
"Verwaltungsliederung und Raumplanung in Polen und Ostdeutschland vor und nach 1945", Richard Breyer, "Zeitschrift für Ostforschung" 1959, h. 1 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Richard Breyer (aut. dzieła rec.) s. 285-287
Sprawozdzanie z prac wykopaliskowych Romuald Odoj s. 287-291
Komunikat Polskiej Akademii Nauk w sprawie korespondencji A. Humboldta. s. 291
Bibliografia Mazur i Warmii w okresie dziesięciolecia (1945-1955) Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 292-311