Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
2014, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Homera do Wulfstana : wyścigi jako motyw honorowania zmarłych u ludów indoeuropejskich (i czy tylko zmarłych) Seweryn Szczepański s. 313-326
  Zacytuj
 • Udostępnij
Hipiczna infrastruktura byłych Prus Wschodnich Zbigniew Wójcik s. 327-335
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kolej, kolejarze i komunikowanie się na Warmii i Mazurach w pierwszych latach po II wojnie światowej Małgorzata Gałęziowska s. 337-364
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mikołaj Kopernik w polskich podręcznikach historii XX i XXI wieku : analiza porównawcza Izabela Lewandowska s. 365-388
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mikołaj Kopernik w świadomości uczniów olsztyńskich szkół podstawowych i gimnazjów : wyniki badań sondażowych Maria Bieniek s. 389-415
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mikołaj Kopernik a polscy osadnicy w komornictwie olsztyńskim : w poszukiwaniu wątków i tematów dla turystyki kulturowej w województwie warmińsko-mazurskim Janusz Hochleitner s. 417-430
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kopernik w polskiej rzeźbie współczesnej Elżbieta Topolnicka-Niemcewicz s. 431-442
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwagi o zmianach w herbie i pieczęci Ornety Michał Kowalski s. 443-447
  Zacytuj
 • Udostępnij
Spuścizna archiwalna Zarządu Odbudowy Zamku w Malborku w zbiorach Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku Tomasz Kukowski s. 449-459
  Zacytuj
 • Udostępnij