Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1994, Numer 2-3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profesora Wojciecha Wrzesińskiego prace dla Warmii i Mazur Janusz Jasiński s. 113-117
Bibliografia prac Wojciecha Wrzesińskiego za lata 1957-1994 Grzegorz Strauchold s. 119-135
Europejski handel Krzyżaków w XIV-XV wieku Henryk Samsonowicz s. 137-145
Układy polsko-krzyżackie z 1309 roku w sprawie zwrotu Pomorza Gdańskiego Józef Judziński s. 147-153
Zakon Krzyżacki i jego państwo w Prusach w polskiej historiografii lat trzydziestych XX wieku Marian Biskup s. 155-170
Dzieje Prus Królewskich i Książęcych w powojennej historiografii pomorskiej : (polityka, ustrój, stany, kultura) Janusz Małłek s. 171-182
Ze studiów nad redakcjami "Polonii" Marcina Kromera Roman T. Marchwiński s. 183-202
Biskup warmiński Andrzej Chryzostom Załuski jako mąż stanu Stanisław Achremczyk s. 203-218
Na granicy z Prusami Książęcymi Jacek Staszewski s. 219-227
Polskie zainteresowania Prusami Wschodnimi w dobie Księstwa Warszawskiego Norbert Kasparek s. 229-237
Ultramontanizm - pojęcie i jego znaczenie w propagandzie politycznej w Prusach Wschodnich na przełomie XIX i XX wieku Robert Traba s. 239-246
Z dziejów genezy jednego paragrafu Adam Galos s. 247-259
Aspiracje i zagrożenia. Kwestia Prus Wschodnich w polskiej myśli politycznej (od końca XIX wieku do pierwszych lat Polski Niepodległej) Marian Mroczko s. 261-269
Polska i jej mieszkańcy w wyobrażeniach społecznych po odzyskaniu niepodległości (do 1939 r.) Roman Wapiński s. 271-279
"Dziennik Poznański" wobec kwestii Warmii i Mazur w okresie plebiscytu Edward Czapiewski s. 281-294
'Nie dokończona' wojna z Niemcami. Zagadnienie polskiej ekspansji nad Odrę i Bałtyk w międzywojennej publicystyce Stanisława Grabskiego Teresa Kulak s. 295-306
Warmiacy i Mazurzy - kawalerowie Krzyża i Medalu Niepodległosci Piotr Stawecki s. 307-315
Polityka rządu RP w Warszawie wobec repatriacji i reemigracji obywateli polskich z ZSRR w latach 1944-1948 Edward Kołodziej s. 317-332
Jan Schreiber (Szreiber) 1901-1950 : przyczynek do biografii Tadeusz Oracki s. 333-339
Rola wybrzeża wschodniopruskiego w koncepcjach niemieckich (1933-1945) Bohdan Koziełło-Poklewski s. 341-345
Grunwald - problemy wybrane Jerzy Sikorski Andrzej Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 347-357
"Nordost-Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte. Neue Folge" Bd. 1, 1992, h. 1 : [recenzja] Robert Traba s. 359-361
"Trzy powstania narodowe - kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe", Stefan Kieniewicz, Andrzej Zahorski, Władysław Zajewski, pod red. W. Zajewskiego, Warszawa 1992 : [recenzja] Stanisław Szostakowski Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) Andrzej Zahorski (aut. dzieła rec.) Władysław Zajewski (aut. dzieła rec.) s. 362-366
"Kindheit in Ostpreussen", Marion Gräfin Dönhoff, Berlin 1988, Berlin 1991; "Dzieciństwo w Prusach Wschodnich", Marion Gräfin Dönhoff, Berlin 1993; "Before the Storm. Memories of my Youth in Old Prussia", Marion Gräfin Dönhoff, New York 1990 : [recenzja] Sławomir Kalembka Marion Gräfin Dönhoff (aut. dzieła rec.) s. 367-370
"Prusy Wschodnie w literaturze niemieckiej 1945-1990. Biografie pisarzy", Jan Chłosta, Olsztyn 1993 : [recenzja] Hubert Orłowski Jan Chłosta (aut. dzieła rec.) s. 370-372
Olsztyńskie obchody 750-lecia diecezji warmińskiej Grzegorz Jasiński s. 373-376