Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1975, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Gazeta Olsztyńska" wobec spraw polskich w latach 1886-1913 : przyczynki do studiów nad obliczem ideowo-politycznym Wojciech Wrzesiński s. 131-176
Wydawnictwa w języku polskim dla Mazurów w Westfalii i Nadrenii w latach 1889-1914 Wojciech Chojnacki s. 177-208
Łódź wobec plebiscytów na Warmii i Mazurach oraz na Powiślu w 1920 roku Andrzej Brzeziński Paweł Samuś s. 209-219
Wpomnienia techników i inżynierów - pionierów odbudowy województwa olsztyńskiego Stanisława Badowska Bohdan Koziełło-Poklewski s. 221-243
Bibliografia utworów muzycznych o tematyce kopernikowskiej skomponowanych do 1974 roku Jan Boehm s. 245-255
Problem autografu listu Mikołaja Kopernika do Feliksa Reicha z roku 1528 Marian Biskup s. 2, 257-261
"Schiffe auf Siegeln", Herbert Ewe, Rostock 1972 : [recenzja] Maksymilian Grzegorz Herbert Ewe (aut. dzieła rec.) s. 263-265
"Das Kirchspiel Heinrikau in alter und neuer Zeit. Heinrikau, Kleefeld, Komainen, Neuhof Kreis Braunsberg/Ostpr.", Adolf Poschmann, Bremenhaven 1973 : [recenzja] Janusz Jasiński Adolf Poschmann (aut. dzieła rec.) s. 265-266
"Olsztyn 1353-1945", Andrzej Wakar, Olsztyn 1971 : [recenzja] Wacław Odyniec Andrzej Wakar (aut. dzieła rec.) s. 266-268
"Unternehmen Rettung. Letztes Schiff nach Westen", Fritz Brustat-Naval, Herford 1970 : [recenzja] Marek Sokołowski Fritz Brustat-Naval (aut. dzieła rec.) s. 268-271
"Łemkowie. Zagadnienie migracji i asymilacji", Andrzej Kwilecki, Warszawa 1974 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Andrzej Kwilecki (aut. dzieła rec.) s. 271-273
"Węzłowe problemy rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego Warmii i Mazur w okresie 30-lecia PRL" : sprawozdanie z sesji naukowej Bohdan Łukaszewicz s. 275-280
Na marginesie artykułu Franciszka Sokołowskiego Władysław Wach s. 281
W sprawie artykułu Ryszarda Juszkiewicza Piotr Kiszel s. 281-282