Tytuł Media i Społeczeństwo : medioznawstwo, komunikologia, semiologia, socjologia mediów
ISSN 2083-5701
Wydawca Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Media i Społeczeństwo : medioznawstwo, komunikologia, semiologia, socjologia mediów
2012, Tom 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Język mediów a kreowanie sensu – doświadczanie wirtualności – media i mediatyzacja w perspektywie pedagogiki Jarosław Pacuła s. 9-11
Medialna produkcja i dekonstrukcja sensu Michał Drożdż s. 15-28
The discourse of television news programs as a means of influencing on public opinion – an analysis based on the CDA Zofia Kowalik-Kaleta s. 29-39
Collocations and set phrases in the daily newspaper "Głos Ludu" [People's Voice] before and after the Velvet Revolution as a reflection of political transformation Urszula Kolberová s. 40-47
O średniowieczności doświadczenia wirtualnego Adam Regiewicz s. 51-59
Memy internetowe (2010-2011) Maciej Zaremba s. 60-73
Grafizacja i wizualizacja słowa w zapowiedziach medialnych Jarosław Pacuła s. 74-93
Immersja w grach MMO, czyli o "farmieniu expa" słów kilka Paweł Świątek s. 94-100
Dylematy tzw. kultury uczestnictwa Bogusław Dziadzia s. 101-113
Blues media in the world – a survey Jerzy Kossek s. 114-117
Wykorzystanie Internetu w kształceniu polonistycznym Dorota Katarzyna Holajda s. 121-137
Alfabetyzm medialny w kulturze konwergencji : dzieci i ich kompetencje odbiorcze Monika Miczka-Pajestka s. 138-146
Cyberspace as a current frame of reference for teenage life and values Magdalena Wierzańska s. 147-156
The most popular youth magazines of the first decade of 21st century : decline or stagnation? Olga Dąbrowska-Cendrowska s. 157-171
"Literatura i media : po 1989 roku", Maryla Hopfinger, Warszawa 2010 : [recenzja] Marek Bernacki Maryla Hopfinger (aut. dzieła rec.) s. 175-178
"Rozrywka w mediach i komunikacji społecznej", Magdalena Piechota, Grażyna Stachyra, Paweł Nowak, Lublin 2012 : [recenzja] Mariusz Rutkowski Paweł Nowak (aut. dzieła rec.) Magdalena Piechota (aut. dzieła rec.) Grażyna Stachyra (aut. dzieła rec.) s. 179-184
"Celebryci w ataku : celebrity effect jako skuteczne narzędzie komunikacji marketingowej", Robert Niczewski, Jakub Potrzebowski, Warszawa 2010 : [recenzja] Olga Dąbrowska-Cendrowska Robert Niczewski (aut. dzieła rec.) Jakub Potrzebowski (aut. dzieła rec.) s. 185-187
Tryb recenzowania publikacji w czasopiśmie naukowym "Media i Społeczeństwo", kryteria zakwalifikowania artykułu, tzw. zapora ghostwriting i guest authorship. s. 188-191
Zasady przygotowania tekstu do druku. s. 192-193
Lista recenzentów 2011-2012. s. 194
Deklaracja o wersji pierwotnej (referencyjnej) czasopisma "Media i Społeczeństwo". s. 195