Tytuł Scripta Biblica et Orientalia
ISSN 2081-8416
Wydawca Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Scripta Biblica et Orientalia
2009, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 5-7
Rok Szabatowy Edward Lipiński s. 9-28
Początki monarchii hebrajskiej Maciej Münnich s. 29-46
Instytucja monarchii w Izraelu według Iz 10,33-11,8 i Mi 5,l-4a Andrzej P. Kluczyński s. 47-59
Prawa dotyczące wojny w Pwt 20 Mariusz Szmajdziński s. 61-90
Księga Jonasza jako element dyskusji nad założeniami reformy Państwa Izraelskiego w okresie perskim Piotr Briks s. 91-106
Pochodzenie i natura starotestamentalnego kultu Molocha : stan badań Andrzej Piwowar s. 107-134
Zapiski króla Ezechiasza : Iz 38,9-20 na tle ugaryckich tekstów królewskich Łukasz Toboła s. 135-147
Prawo boskie i prawo ludzkie : sądownictwo starożytnego Izraela na tle praktyki mezopotamskiej Dobromiła Nowicka Stefan Nowicki s. 149-162
Optymizm moralny w Pierwszej Księdze Psalmów Piotr Zaremba s. 163-173
Epoka Hasmoneuszy w świetle manuskryptów znad Morza Martwego Edward Dąbrowa s. 175-184
Cmentarzysko qumranskie w nowym świetle? : Pogląd na aktualny stan badań Zdzisław J. Kapera s. 185-199
Esseński ryt liturgiczny : modlitwy społeczności Piotr Muchowski s. 201-213
Jezus wobec judaizmu i samarytanizmu w J 4,1-30.39-42 Bogusław Górka s. 215-243
Retoryka opisów śmierci Heroda Agryppy I Piotr Lorek s. 245-258
Sprawozdanie z 47. Sympozjum Biblistów Polskich, Olsztyn, 22-24 września 2009 Cezary Korzec s. 259-264
Sprawozdanie z konferencji: „Życie codzienne i obyczaje w starożytnym Izraelu”, Kraków, 16-17 września 2009 Maciej Münnich s. 265-267
Sprawozdanie z konferencji : „The Judeans in the Achaemenid Age : Negotiating Identity in an International Context”, Heidelberg, 13-16 kwietnia 2008 Łukasz Niesiołowski-Spanò s. 269-275
Sprawozdanie z sympozjum : „Orfizm i jego recepcja w literaturze, sztuce i filozofii”, Nieborów, 21-24 października 2009 Mariusz Szmajdziński s. 277-282
"Conservatism and Innovation in the Hebrew Language of the Hellenistic Period : Proceedings of a Fourth International Symposium on the Hebrew of the Dead Sea Scrolls & Ben Sira", Jan Joosten, Jean-Sébastien Rey (red.), Leiden-Boston 2008 : [recenzja] Piotr Muchowski Jan Joosten (aut. dzieła rec.) Jean-Sébastien Rey (aut. dzieła rec.) s. 283-284
"The Social History of Ancient Israel : an Introduction", Rainer Kessler, Minneapolis 2008 : [recenzja] Przemysław Dec Rainer Kessler (aut. dzieła rec.) s. 285-289