Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 5
Inauguracja Roku Jubileuszowego Parafii św. Kazimierza w Pruszkowie przed 100-ną rocznicą jej istnienia : misja parafialna Marian Mikołajczak s. 6-8
Niepodległa Andrzej Kurc s. 9-11
70. rocznica „chrzcin” Armii Krajowej Wiesław Jan Wysocki s. 12-14
Armia Krajowa w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego Marek Ney-Krwawicz s. 15-21
Wigilia niezwyczajna Barbara Żugajewicz-Kulińska s. 22-23
Wyjątki z dwóch opowiadań umieszczonych w książce „Wrzesień pod Alpami” Roman Jasiński s. 24-35
Rok 2012 – Rokiem Aktywności Osób Starszych i Integracji Międzypokoleniowej Irena Szymańska-Horban s. 36-43
Młodzieżowy Dom Kultury Danuta Parys s. 44-46
„Uzależnieni” od muzyki - Elżbieta Marciniak i jej rodzina Irena Szymańska-Horban s. 47-56
80 lat Pruszkowskiej koszykówki mężczyzn Jerzy Kwasiborski s. 57-61
Harcerskie relacje : maj-wrzesień 2012 Monika Ślusarczyk Pawełczyńska s. 62-79
Czym jest muzyka? Ludwik Jerzy Kern s. 80
Życie poświęciła muzyce i młodzieży Jerzy Blancard s. 81-84
Wspomnienie Alicja Szpigiel s. 85
Rzymska choinka Alicja Szpigiel s. 86
Ekumeniczna modlitwa : wyjątek Roman Indrzejczyk s. 87
Wigilijny nastrój Majka Barrat s. 88
Na wigilijny wieczór Pola Cudna-Kowalska s. 89
Czekamy na Ciebie Barbara Kępka s. 90
Kiedy siądziecie do Wieczerzy Ewa Szostek s. 91
Kolęda na cały rok Wojciech Młynarski s. 92
Pomódlmy się w Noc Betlejemską Jan Twardowski s. 93-94
Fundacja Pomocy Służbie Zdrowia : organizacja użytku publicznego. s. 95
Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła w Pruszkowie. s. 96