Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Logika
ISSN 0867-3241
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 3
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Logika
1991, Tom 2 (235)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Klasyczny model wyjaśniania dedukcyjno-nomologicznego Tomasz Komendziński s. 5-21
Rachunek zdań z implikacją konektywną Reichenbacha Andrzej Pietruszczak s. 23-39
Teoriomnogościowa formalizacja pewnej interpretacji formuł rachunku nazw z kwantyfikatorami Andrzej Pietruszczak s. 41-52