Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filozofia
ISSN 1734-1876, 2080-2005
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filozofia
2012, Numer 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konstytucja przedmiotu filozoficznego na przykładzie fragmentów artykułu H.-G. Gadamera Uniwersalność problemu hermeneutycznego Andrzej Zalewski s. 11-29
Krytyka procesu subiektywizacji estetyki w hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera Mariusz Oziębłowski s. 31-48
Problem niewiedzy w filozofii Pascala Andrzej Tarnopolski s. 49-57
Studia Witolda Rubczyńskiego nad renesansowym platonizmem i arystotelizmem w Polsce Henryk Popowski s. 59-77
Tradition of Socratism in philosophical educational reflection Maciej Woźniczka s. 81-100
Filozoficzne oraz metodologiczne założenia antropologii strukturalnej Claude'a Levi-Straussa Patryk Kaczmarek s. 101-115
Symulacja jako przejaw manipulacji w hiperrealnej rzeczywistości u Jeana Baudrillarda Jacek Ryś s. 115-129
"Pusty" brat Johannesa z Dziennika uwodziciela, czyli uwodziciel bez ciała i duszy - Casanova Federico Felliniego w perspektywie psychoanalizy oraz psychoanalitycznej interpretacji baśni Mateusz Żebrowski s. 131-152
Piękno jako zagadka umysłu Paulina Chamczyk s. 153-162
Aporetyczna nieodzowność zbawczego istnienia Boga w myśli Miguela de Unamuno Michał Płóciennik s. 163-184
Kierunki i tendencje w XIX-wiecznej konserwatywnej mysli cerkiewnej w Rosji Kamila Pawełczyk-Dura s. 185-200
Po co matematykom (i nie tylko) tolerancje Joanna Grygiel s. 201-207
O definicjach twórczych: między poglądami Jana Łukasiewicza i Stanisława Leśniewskiego Ryszard Miszczyński s. 209-223
[rec.] Andre Comte-Sponville, Duchowość ateistyczna. Wprowadzenie do duchowości bez Boga, przeł. E. Aduszkiewicz, "Czarna Owca" Warszawa 2011 Andre Comte-Sponville Michał Płóciennik s. 227-237
[rec.] Roman Murawski, Filozofia matematyki i logiki w Polsce międzywojennej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, ss.253 Ryszard Miszczyński Roman Murawski s. 239-245
[rec.] Andrzej Tarnopolski, Niewiedza i jej rola w świecie późnej nowoczesności, Wydawnictw Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2011, ss. 126 Andrzej Tarnopolski Agata Woźniak-Krakowian s. 249-252