Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filozofia
ISSN 1734-1876, 2080-2005
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filozofia
2010, Numer 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stanisława Leśniewskiego pierwsze rozwiązanie antynomii russella Ryszard Miszczyński s. 5-17
O transcendentalizmie w dyskusjach nad filozofią Kazimierza Ajdukiewicza Adam Olech s. 19-27
L-systemy - prosty język dla złożonych zjawisk Dawid Lubiszewski s. 29-36
Ewolucja, samolubne geny i odpowiedzialność : Próba opisania sytuacji człowieka w świecie przyrody Anna Marek-Bieniasz s. 37-46
O funkcjach hermeneutyki hermetycznej u Orygenesa Mariusz Oziębłowski s. 47-66
Badania Witolda Rubczyńskiego nad Mateuszem z Krakowa : W 600. rocznicę śmierci Mateusza z Krakowa Henryk Popowski s. 67-92
Kulturoznawstwo z perspektywy filozofa nauki : Kilka historycznych uwag o "Drodze Środka" w naukowych poszukiwaniach form starości Marek Perek s. 93-122
Wiedza filozoficzna i problem jej systematyzacji : Koncepcje wiedzy filozoficznej w alternatywnych konwencjach kształcenia filozoficznego Maciej Woźniczka s. 123-143
Duch maszyny: Robert Bresson Andrzej Zalewski s. 145-163
Gyubal Wahazar - historiozofii Witkacego exemplum doskonałe Paulina Piasecka s. 167-188
Człowiek jako homo religiosus w twórczości Mircei Eliadego Katarzyna Zwolska s. 189-199
Program warsztatów filozoficznych "Literatura jako medium wartości" Katarzyna Kuczyńska s. 203-211
Warsztaty filozoficzne w ramach projektu Cis Mea Maciej Woźniczka s. 213-217