Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filozofia
ISSN 1734-1876, 2080-2005
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filozofia
2009, Numer 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Psychoanaliza jako model metodologiczny krytyki ideologii w ujęciu Jurgena Habermasa Andrzej Maciej Kaniowski s. 5-28
O przedmiotach trudnodostępnych : Uwagi metodologiczne Andrzej Zalewski s. 29-56
Racjonalność i strategie racjonalności Andrzej Tarnopolski s. 57-68
Czy sztuczne systemy poznawcze są racjonalne? Dawid Lubiszewski s. 69-76
Granice wiedzy naukowej : Naturalizm metodologiczny a naturalizm ontologiczny Jacek Marciniec s. 77-85
Rozważania dotyczące trójwartościowej logiki Łukasiewicza Agnieszka Wiechuła s. 87-102
O symbolizacji rzeczywistości w języku : Rozważania z wczesnych prac S. Leśniewskiego Ryszard Miszczyński s. 103-114
Filozofia a jej przekaz edukacyjny : Historyczne i metafilozoficzne uwarunkowania kształcenia filozoficznego Maciej Woźniczka s. 115-136
Eugenika w świetle hedonizmu imaginatywnego Maria Jonczyk-Rosół s. 137-152
Czy istnieje "artystyczna rewolucja globalna"? Mariusz Oziębłowski s. 153-172