Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filozofia
ISSN 1734-1876, 2080-2005
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filozofia
2013, Numer 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Inspiracje fenomenologiczne w myśli filmowej (1) Andrzej Zalewski s. 7-29
„Chodź, proszę, pójdziemy tam razem...” : fotograficzne sygnatury pamięci w projekcie "Miłosz. Tutejszy" Wojciecha Prażmowskiego Milena Rosiak-Kłębik s. 31-40
Sørena Kierkegaarda koncepcja wolności Małgorzata Zawadzka-Morawiecka s. 41-56
Teologia trynitarna Tertuliana na podstawie "Przeciw Prakseaszowi" : znaczenie i perspektywy teologiczno-filozoficzne Michał Płóciennik s. 57-81
Czy pluralizm prowadzi do relatywizmu moralnego? : aksjologia w edukacji filozoficznej Maciej Woźniczka s. 83-97
Warunki możliwości interpretacji prawdziwościowej Mariusz Oziębłowski s. 99-116
Dwie wizje tożsamości : szkic z ontologii społecznej Dawid Rogacz s. 117-127
A Man of Late Modernity and Multimedia Civilization Andrzej Tarnopolski s. 129-145
Rola ciała w praktykach performatywnych : o materialności płci w twórczości Judith Butler Agnieszka Jagusiak s. 147-162
Stanisława Leśniewskiego trzecia analiza antynomii Russella Ryszard Miszczyński s. 163-181
Sumienie jako życiowy kompas Michał Płóciennik Wiesław Szuta (aut. dzieła rec.) s. 185-189
(Nie?-)hermetyczna (nie?-)możliwość hermeneutyki? Michał Płóciennik Mariusz Oziębłowski (aut. dzieła rec.) s. 191-206
"Leśniewski’s Systems of Logic and Foundations of Mathematics", Rafał Urbaniak, Heidelberg–New York–Dordrecht–London 2014 : [recenzja] Ryszard Miszczyński Rafał Urbaniak (aut. dzieła rec.) s. 207-215