Znaleziono 20 artykułów

Tadeusz mencel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Archiwum Akt Dawnych w Lublinie (1827 - 1887) Tadeusz Mencel s. 7-38
Kajetan Mroziewicz (1792 - 1869) : prezes "narodowej" Komisji Województwa Lubelskiego w powstaniu listopadowym Tadeusz Mencel s. 7-32
Organizacja i działalność administracji miejskiej w Lublinie w latach 1809 - 1866 Tadeusz Mencel s. 45-112
Próby kolonizacji niemieckiej w Galicji Zachodniej w latach 1799-1806 Tadeusz Mencel s. 69-84
Walenty Lewandowski i początki powstania styczniowego na Podlasiu Tadeusz mencel s. 71-120
Działalność władz cywilnych województwa lubelskiego w okresie powstania listopadowego Tadeusz Mencel s. 91-146
Piąty Oddział Województwa Lubelskiego Kajetana Cieszkowskiego-Ćwieka w powstaniu styczniowym Tadeusz Mencel s. 127-155
Ciężary wojskowe Galicji Zachodniej w czasie wojen Austrii przeciw Francji w latach 1796-1809 Tadeusz Mencel s. 129-137
"Galicja Zachodnia 1795 - 1809. Studium z dziejów ziem polskich zaboru austriackiego po III rozbiorze", Tadeusz Mencel, Lublin 1976 : [recenzja] Jan Dobrzański Tadeusz Mencel (aut. dzieła rec.) s. 153-156
"Feliks Łubieński : minister sprawiedliwości Księstwa Warszawskiego", Tadeusz Mencel, Warszawa 1952 : [recenzja] Barbara Grochulska Tadeusz Mencel (aut. dzieła rec.) s. 154-157
Z dziejów archiwów gmin wiejskich we Francji Tadeusz Mencel s. 165-172
Towarzystwa Naukowe w Lublinie (1944 - 1959) Jan Dobrzański Tadeusz Mencel s. 223-241
Organizacja sądownictwa na ziemiach polskich w okresie Komisji Rządzącej (1807) Tadeusz Mencel s. 233-253, 420-421
"Powstanie i organizacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w świetle źródeł", opr. Jan Malarczyk, Lublin 1968 : [recenzja] Jan Malarczyk Tadeusz Mencel s. 235-238
"Wieś pańszczyźniana w Królestwie Polski w polowie XIX wieku", Tadeusz Mencel, Lublin 1998 : [recenzja Albin Koprukowniak Tadeusz Mencel s. 269-272
"Dzieje Lubelszczyzny", t. 1, praca zbiorowa pod red. Tadeusza Mencla, Warszawa 1974 : [recenzja] Józef Ryszard Szaflik Jan Tyszkiewicz Tadeusz Mencel (aut. dzieła rec.) s. 281-286
"Źródła i materiały do dziejów ruchu oporu na Lubelszczyźnie (1939 - 1944)", t. 1, "Gwardia Ludowa i Armia Ludowa na Lubelszczyźnie" (1942 - 1944)", wstęp, opr. Zygmunt Mańkowski, Jan Naumiuk, Lublin 1960 : [recenzja] Tadeusz Mencel Zygmunt Mańkowski (aut. dzieła rec.) Jan Naumiuk (aut. dzieła rec.) s. 317-322
"Powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie : pamiętniki", pod red. Tadeusza Mencla, Lublin 1966 : [recenzja] Emanuel Halicz Tadeusz Mencel (aut. dzieła rec.) s. 358-359
Udział społeczeństwa w życiu politycznym Królestwa Polskiego w latach 1815-1830 : (sejmiki i zgromadzenia gminne) Tadeusz Mencel s. 629-661
"Galicja Zachodnia 1795-1809. Studium z dziejów ziem polskich zaboru austriackiego po II rozbiorze", Tadeusz Mencel, Lublin 1976 : [recenzja] Marian Tyrowicz Tadeusz Mencel (aut. dzieła rec.) s. 721-725