Znaleziono 3 artykuły

Agata Zysiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Amerykański dyskurs na temat zaangażowania militarnego na przykładzie debaty William Buckley vs. Noam Chomsky z 1969 roku Wiktor Marzec Agata Zysiak s. 234, 35-56
The Socialist Project for a New Intelligentsia anfd Its Limits : Academic Careers in the Polish Post-War University : A Bioghraphical Perspective Agata Zysiak s. 90-108
„Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście”, Agata Zysiak, Kraków 2016 : [recenzja] Dariusz Jarosz agata Zysiak (aut. dzieła rec.) s. 438-443