Znaleziono 2 artykuły

Lubomir W. Zyblikiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Zimna wojna" - dyskusja redakcyjna z udziałem profesorów Włodzimierza Borodzeja, Czesława Madajczyka, Lubomira Zyblikiewicza. Włodzimierz Borodziej Czesław Madajczyk Lubomir W. Zyblikiewicz s. 115-124
"Spheres of influence. The great powers partition Europe, from Munich to Yalta", Lloyd C. Gardner, Chicago 1993 : [recenzja] Lubomir W. Zyblikiewicz Lloyd C. Gardner (aut. dzieła rec.) s. 195-198