Znaleziono 9 artykułów

Andrzej Zwara

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konstytucyjne zadania samorządu adwokackiego na tle nowego brzmienia przepisu art. 66 ust. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze Andrzej Zwara s. 62-65
O proponowanych nowych stawkach adwokackich słów kilka Andrzej Zwara s. 79-84
Dzisiejsze zadania samorządu adwokackiego Andrzej Zwara s. 90-94
Adwokat bez aplikacji adwokackiej : problem właściwego przygotowania do wykonywania zawodu Andrzej Zwara s. 94-96
Doradcy prawni - bez zaufania publicznego Andrzej Zwara s. 105-109
O projektowanej zmianie przepisu art. 4 Prawo o adwokaturze Andrzej Zwara s. 108-114
Najbliższe decyzje polskiej adwokatury Andrzej Zwara s. 121-125
Co adwokaci czynić powinni? Andrzej Michałowski Andrzej Zwara s. 121-125
Kwestia jawności postępowania dyscyplinarnego adwokatów Andrzej Zwara s. 137-140