Znaleziono 10 artykułów

Florian Znaniecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie socjologiczne badań Ludwika Krzywickiego nad społeczeństwami niższymi Florian Znaniecki s. 19-44
Cywilizacja narodowa a cywilizacja wszechludzka Florian Znaniecki s. 26-34
Społeczne role uczonych a historyczne cechy wiedzy Florian Znaniecki s. 110-153
Autobiografia jako materiał do badań socjologicznych Florian Znaniecki s. 154-166
Meteor Magdalena Lubelska Florian Znaniecki (aut. dzieła rec.) s. 166-169
Stefan Czarnowski 1879-1937 Florian Znaniecki s. 177-184
"Modern Nationalities : A Sociological Study", Florian Znaniecki, [b. m.] 1952 : [recenzja] Władysław Markiewicz Florian Znaniecki (aut. dzieła rec.) s. 198-201
Na marginesie rozprawy Znaniecki, Florian. Przedmiot i zadania nauki o wiedzy. Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, 1925 tom V Stefan Zamecki Florian Znaniecki (aut. dzieła rec.) s. 211-240
"Nauki o kulturze. Narodziny i rozwój", Florian Znaniecki, Warszawa 1971 : [recenzja] Henryka Hołda-Róziewicz Florian Znaniecki (aut. dzieła rec.) s. 359-361
"Polish Immigrants in Britain : A Study of Adjustment", Jerzy Zubrzycki, przedmowa René Clémens i Florian Znaniecki, Haga 1956; "Dwie emigracje", Aleksander Hertz, [w:] „Kultura”, Nr 5 Aleksander Matejko René Clémens (aut. dzieła rec.) Alain Girard (aut. dzieła rec.) Aleksander Hertz (aut. dzieła rec.) Jean Stoetzel (aut. dzieła rec.) Arthur Evans Wood (aut. dzieła rec.) Florian Znaniecki (aut. dzieła rec.) Jerzy Zubrzycki (aut. dzieła rec.) s. 372-375