Znaleziono 4 artykuły

Iwo Zmyślony

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Michaela Polanyiego koncepcja niejawnych przesłanek nauki Iwo Zmyślony s. 63-85
Kategoria wiedzy niejawnej (tacit knowledge) : typowe sposoby rozumienia Iwo Zmyślony s. 65-82
Kazimierza Ajdukiewicza pojęcie aparatury pojęciowej Iwo Zmyślony s. 85-105
Filozof nauki czy teoretyk poznania? : przyczynek do badań nad poglądami filozoficznymi Michaela Polanyiego Iwo Zmyślony s. 107-134