Znaleziono 1 artykuł

Aleksandra Ziober

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawy lokalne w świetle instrukcji i laudów sejmikowych ziemi halickiej w pierwszych latach panowania Jana Kazimierza Wazy Aleksandra Ziober s. 20-29