Znaleziono 4 artykuły

Beata Ziembicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Indeks koniunktury na rynku gruntów budowalnych na przykładzie szczecińskiego osiedla Warszewo Iwona Foryś Beata Ziembicka s. 141-154
Analiza wpływu przeprowadzenia termomodernizacji na cenę lokali mieszkalnych na przykładzie budynku z wielkiej płyty na szczecińskim rynku nieruchomości Ewa Putek-Szeląg Beata Ziembicka s. 409-418
Statystyczna analiza sprzedawanych mieszkań w wybranej dzielnicy Szczecina w latach 2009 - 2012 Beata Ziembicka s. 457-471
Analiza usług "facility management" w procesie zarządzania bezpieczeństwem przeciwpożarowym obiektów niemieszkalnych Beata Ziembicka s. 489-501