Znaleziono 25 artykułów

Zbigniew Zieliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie polityczne i wojskowe I-szego Korpusu Polskiego gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego w odzyskaniu niepodległości przez Polskę Zbigniew Zieliński s. 41-52
Zapomniane powstanie - zapomniany generał Zbigniew Zieliński s. 57-63
Akcje zbrojne i wywiadowcze, o których świat dowiedział się z komunikatów wojennych radia BBC Zbigniew Zieliński s. 73-82
W 86 rocznicę Powstania Wielkopolskiego i 68 rocznicę śmierci Naczelnego Wodza Powstania Wielkopolskiego generała broni Józefa Dowbor-Muśnickiego Zbigniew Zieliński s. 77-88
Od PWL do 7 Dywizji AK : spotkania leśników z Komendantem Głównym AK gen. "Niedźwiadkiem" (Leopoldem Okulickim) Zbigniew Zieliński s. 121-133
Bitwa pod Mokrą Zbigniew Zieliński s. 127-134
Cierniste drogi żołnierzy AK Zbigniew Zieliński s. 135-155
"Fragment odkrytej baszty narożnej przy placu Wielkopolskim", Zbigniew Zieliński, "Kronika Miasta Poznania", R. XXI, nr 3 : [recenzja] Zbigniew Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 140
Z Polski do Polski przez Związek Radziecki : prawdziwe polskie drogi Zbigniew Zieliński s. 143-148
Generał broni Józef Dowbor-Muśnicki 1867-1937 Zbigniew Zieliński s. 143-157
Marsz na odsiecz walczącej Warszawie : dlaczego w połowie drogi został odwołany? Zbigniew Zieliński s. 151-169
Brytyjska Misja Wojskowa SOE FRESTON 1944 Zbigniew Zieliński s. 157-166
Akcja "Burza" na terenie Inspektoratu Częstochowskiego AK Zbigniew Zieliński s. 171-185
70 lat temu – zmilitaryzowane służby leśne przez wybuchem wojny Zbigniew Zieliński s. 173-178
Najmłodsi żołnierze 7 Dywizji Armii Krajowej Zbigniew Zieliński s. 175-184
Kobiety - żołnierze Armii Krajowej w Okręgu Radomsko-Kieleckim "Jodła" Zbigniew Zieliński s. 179-186
Marsz na odsiecz walczącej Warszawie : przyczyny i skutki Powstania Warszawskiego Zbigniew Zieliński s. 187-202
"Warszyc" i jego żołnierze z Armii Krajowej i Konspiracyjnego Wojska Polskiego Zbigniew Zieliński s. 191-211
Skojarzenia związane z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i obecnym papieżem Benedyktem XVI : (znaki czasu) Zbigniew Zieliński s. 193-198
Przysposobienie Wojskowe Leśników w latach 1933-1939 Zbigniew Zieliński s. 197-214
Tajne nauczanie w powiecie częstochowskim i radomszczańskim w latach 1939-1945 Zbigniew Zieliński s. 215-221
Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego Zbigniew Zieliński s. 235-249
Zaczęło się we wrześniu 1939 roku : lasy gidelskie przesiąknięte krwią żołnierzy Zbigniew Zieliński s. 311-318
Ścigany przez Gestapo, NKWD i UB Zbigniew Zieliński s. 321-325
Syn polskiej wsi Stanisław Sojczyński ps. "Warszyc" Zbigniew Zieliński s. 327-341