Znaleziono 4 artykuły

Konrad Zieliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kwestia obywatelstwa polskiego dla repatriantów, reemigrantów i uchodźców z Rosji w latach 1918-1922 : regulacje prawne a praktyka urzędnicza Konrad Zieliński s. 23-36
Działalność Polskiego Biura Agitacji i Propagandy KC RKP[b] wśród jeńców-Polaków w latach 1918-1922 Konrad Zieliński s. 37-55
Życie teatralne ludności żydowskiej na Lubelszczyźnie w latach pierwszej wojny światowej Konrad Zieliński s. 301-327
Funkcjonowanie żydowskich gmin wyznaniowych na Lubelszczyźnie w latach 1900-1918 Konrad Zieliński s. 381-403, 502