Znaleziono 4 artykuły

Jolanta Zielińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykorzystanie metod badania pracy mózgu w ocenie skuteczności działań diagnostycznych i rehabilitacyjnych Jolanta Zielińska s. 23-34
Badania nad niepełnosprawnością w perspektywie neurobiologii Jolanta Zielińska s. 43-51
Wykorzystanie komuptera w modelowaniu procesów poznawczych Jolanta Zielińska s. 79-93
Awerroes - komentator czy filozof Jolanta Zielińska s. 182-187