Znaleziono 3 artykuły

Dominik Ziarkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Turystyka i sztuka – wzajemne relacje z perspektywy semiotycznej Dominik Ziarkowski s. 22-37
Cykl widoków budowli staroruskich Giacoma Quarenghiego a problem stosunku Romanowów do dziedzictwa Rusi przedpiotrowej Dominik Ziarkowski s. 43-64
Inwentaryzacja zabytków Królestwa Polskiego a system ochrony dziedzictwa kulturowego w Rosji w pierwszej połowie XIX wieku Dominik Ziarkowski s. 193-205