Znaleziono 2 artykuły

Dorota Zdunkiewicz-Jedynak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jak mówić o Bogu językiem współczesnego świata? : o dylematach inkulturacji w języku polskiego Kościoła Dorota Zdunkiewicz-Jedynak s. 87-97
Kultura słowa w komunikacji kaznodziejskiej : uwagi na marginesie tekstów homiletycznych i oficjalnych wypowiedzi kościelnych lat dziewięćdziesiątych Dorota Zdunkiewicz-Jedynak s. 157-162